doc truyen ban long bl truyen chu ebook prc download full

Chương 401: Trảo nha Chương 402: Áo Lợi Duy Á tới Chương 403: Bác sa đại đê Chương 404: Bồi tiếu kiểm? Chương 405: Sấm đại họa liễu! Chương 406: Vị diện ngục giam Chương 407: Rời đi Chương 408: Biến thiên Chương 409: Càn rỡ Chương 410: Thanh âm Chương 411: Truyền thuyết Chương 412: Thúc thủ tựu cầm Chương 413: Vẫn lạc Chương 414: Cập thì Chương 415: Căn cơ Chương 416: Thần cách của Đức Tư Lê Chương 417: Quyết định của Đức Tư Lê Chương 418: Ngàn năm chi kỳ Chương 419: Nhị cường liên thủ Chương 420: Không cam lòng Chương 421: Chiết phản Chương 422: Truyền âm Chương 423: Bối Bối thành thần Chương 424: Huyền áo cao đê Chương 425: Vô địch đích thượng vị thần Chương 426: Tứ đại trung vị thần Chương 427: Chấn nhiếp Chương 428: Tát Địch Tư Tháp Chương 429: Tử vong sơn mạch Chương 430: Tử vong áo bí Chương 431: Quê quán Chương 432: Chủ nhân Đồng La sơn Chương 433: Đồng La Sơn Chương 434: Nguyên tố đích tu luyện Chương 435: Sở vị 'thiết tha' Chương 436: Đại địa mạch động Chương 437: Địa và phong Chương 438: Nộ khí nan bình Chương 439: Hắc ám hòa hỏa diễm Chương 440: Bái kiến Chương 441: Bí mật Chương 442: Vì gia tộc Chương 443: Quy đồ kiếp sát Chương 444: Họa xà thêm túc Chương 445: Khê thủy, đại dương? Chương 446: Sậu biến Chương 447: Thực lực của Bối Lỗ Đặc Chương 448: Lạc cực sinh bi Chương 449: Chỉ có một người Chương 450: U Lam Phủ

Bàn Long

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Truyện Hay Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn

Hoàn thành 809 Chương 220688 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: