doc truyen ban long bl truyen chu ebook prc download full

Chương 351: Vạn kiếm hợp nhất, sinh mệnh nguyên châu Chương 352: Bước vào tầng thứ tám Chương 353: Tà Nhãn vương giả Chương 354: Chủ nhân hiếu khách Chương 355: Ngân thiết ma nhân Chương 356: Thâm Uyên Đao Ma Chương 357: Thánh ma đạo Chương 358: Chúng thần mộ địa Chương 359: Huyết nhiễm địa để Chương 360: Sinh tử Chương 361: Chết? Chương 362: Đào sinh Chương 363: Lấy một địch trăm vạn Chương 364: Thần cách Chương 365: Muốn Thần cách? Chương 366: Lời tiên đoán của Bối Lỗ Đặc Chương 367: Hồi gia Chương 368: Thành Thần Chương 369: Phân Phối bảo vật Chương 370: Đại tác động Chương 371: Cuộc chiến diệt thế 5000 năm trước Chương 372: Sát hướng Thánh đảo Chương 373: Mạt nhật hàng lâm Chương 374: Đại lục mang chiến trận Chương 375: Phủ xuống Chương 376: Kỳ Cát Tháp đại nhân! Chương 377: Nhất dạ Chương 378: Chuyện xấu. Chương 379: Bắt đầu tiềm tu Chương 380: Da Lỗ bái phỏng Chương 381: Đột biến Chương 382: Năm năm Chương 383: Tông giáo thần bí Chương 384: Chỉ dẫn Chương 385: Khống chế Chương 386: Da Lỗ Chương 387: Hồn Ti Chương 388: Lâm Lôi thành thần Chương 389: Nguyên tố Hải dương Chương 390: Tử huyết, Bàn long Chương 391: Tất tu khứ Chương 392: Bàn Long giới chỉ Chương 393: Bính tử Chương 394: Đại vu sư đích di vật Chương 395: Thần cách phân phối Chương 396: Hắc Lỗ Chương 397: Thần cấp cường giả 'Mục Ba' Chương 398: Thần khí cùng thần Chương 399: Nạn dân triều Chương 400: Giang đỉnh

Bàn Long

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Truyện Hay Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn

Hoàn thành 809 Chương 220688 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: