doc truyen ban long bl truyen chu ebook prc download full

Chương 301: Tứ phương tụ tập Chương 302: Đại hôn Chương 303: Na nhất dạ Chương 304: Thập nhị niên đạn chỉ quá Chương 305: Lam tâm thảo, Long huyết Chương 306: Kịch chiến Chương 307: Khuất phục Chương 308: Vinh diệu Chương 309: Phát hiện Chương 310: Ma tinh thạch quáng mạch Chương 311: Liên hợp Chương 312: Điều binh khiển tướng Chương 313: Vận chuyển công cụ Chương 314: Triệu tập lệnh Chương 315: Thông đạo Chương 316: Ma tinh pháo chi uy Chương 317: Bạo nộ Chương 318: Tử chiến Chương 319: Máy xay thịt Chương 320: Để bài Chương 321: Nhất tràng tai nan Chương 322: Thử triều tai ương Chương 323: Mời gặp Chương 324: Vô sỉ Chương 325: Trở mặt Chương 326: Chúng Thánh vẫn lạc Chương 327: Bối Lỗ Đặc Chương 328: Đế quốc thành lập Chương 329: Đột phá Chương 330: Bối Bối đích thân thế Chương 331: Thần cấp ma thú Chương 332: Bối Bối đích phục cừu Chương 333: Tề tụ Chương 334: Kim chúc thành bảo Chương 335: Tam điều thông đạo Chương 336: Mộ địa điêu khắc Chương 337: Tiểu tâm dực dực Chương 338: Thực vật sinh mệnh Chương 339: Ba xà tỉnh liễu Chương 340: Chân đích tỉnh liễu, tai nan giáng lâm Chương 341: Tuyết địa thế giới Chương 342: Mộ địa bát niên Chương 343: Hỏa diễm quân vương Chương 344: Thông đạo sở tại Chương 345: Thệ tử nhất kích Chương 346: Tam kiện thần khí Chương 347: Ma thú xuất mã Chương 348: Mẫu hoàng 'Lạp Sa Bối Nhĩ' Chương 349: Tái sinh Chương 350: Khoái, Mạn

Bàn Long

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Truyện Hay Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn

Hoàn thành 809 Chương 232264 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: