doc truyen ban long bl truyen chu ebook prc download full

Chương 151: Thần cấp cường giả Chương 152: Thương hoàng đào thoán Chương 153: Chích thủ Chương 154: Không gian giới chỉ Chương 155: Thảm huống Chương 156: Hắc hoàn cự hình mãng xà Chương 157: Cứu nhân Chương 158: Trọng bảo Chương 159: Hách Tư Thành Chương 160: Tử Diệm Chiến sĩ Gia tộc Chương 161: Khai Lô Chương 162: Trọng kiếm Vô Phong Chương 163: Đoạn thủ Chương 164: Bình tức Chương 165: Nguyên ủy Chương 166: Vận mệnh Chương 167: Mất mát Chương 168: Điên cuồng Chương 169: Tĩnh lặng Chương 170: Ly khai Chương 171: Bôn lôi Chương 172: Đại địa khiếu lang Chương 173: Sát lục Chương 174: Bóng đen Chương 175: Thần bí hắc báo Chương 176: Tái thứ biến thân Chương 177: Tốc độ chi chiến Chương 178: Xuất sơn Chương 179: Áo Lợi Duy Á Chương 180: Nhất kiếm Chương 181: Thủ Chương 182: Hắc Thạch thành Chương 183: Thuyết phục Chương 184: Tiếp liên thứ sát Chương 185: Dược sư Chương 186: Ngọc Lan hà Chương 187: Độc khí phiêu đãng Chương 188: Xích Nhĩ quận thành Chương 189: Khám nhà Chương 190: Hạ thiên lý đích nhất bả hỏa Chương 191: Lễ vật Chương 192: Đại địa Chương 193: Hồng y đại giáo chủ Chương 194: Tái Tư Lặc Chương 195: Cường cường liên hợp Chương 196: Thản thành tương kiến Chương 197: Giáo đình đích bí mật Chương 198: Tỷ muội hoa Chương 199: Điều tra Chương 200: Ngũ niên chi ước

Bàn Long

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Truyện Hay Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn

Hoàn thành 809 Chương 221279 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: