doc truyen ban long bl truyen chu ebook prc download full

Chương 101: Thân thỉnh tất nghiệp Chương 102: Lịch sử đệ nhị Chương 103: Nhân vật thượng tầng Ngọc Lan đại lục Chương 104: Bảng giá Chương 105: Địa vị Chương 106: Khuyết tiễn Chương 107: Phẫn nộ Chương 108: Lão giáo quan Chương 109: Phách mại Chương 110: Thiên giới Chương 111: Đắc thủ Chương 112: Quy hương Chương 113: Trần phong vãn sự Chương 114: Quyết định Chương 115: Trấn nhỏ tề tựu Chương 116: Trò chuyện trong đêm Chương 117: Tước vị Chương 118: Ma pháp thư tịch Chương 119: Tử thương thảm trọng Chương 120: Sát ý quá nặng Chương 121: Đính hôn Chương 122: Nắm bắt Chương 123: Bối hậu đích nhân vật Chương 124: Điều tra Chương 125: Bí mật bại lộ Chương 126: Nhập ngục Chương 127: Ủy khuất Chương 128: Để tuyến Chương 129: Thỉnh cầu Chương 130: Bái phỏng Chương 131: Sát lục chi vương Chương 132: Độc dược Chương 133: Thẩm phán Chương 134: Cự ngạch đích phạt kim Chương 135: Dong huyết độc Chương 136: Đột phá Chương 137: Dược phấn thành Chương 138: Thiết kế Chương 139: Tửu Chương 140: Mẫu thân đích sinh tử Chương 141: Đa thiểu, sát đa thiểu Chương 142: Tử, dã yếu sát Chương 143: Ngã bất cam tâm Chương 144: Tuyệt cảnh Chương 145: Hy vọng sinh tồn Chương 146: Thần sủng buông xuống Chương 147: Hắn phải chết Chương 148: Bàn chân to Chương 149: Hủy diệt chi nhật (thượng) Chương 150: Hủy diệt chi nhật (hạ)

Bàn Long

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Truyện Hay Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn

Hoàn thành 809 Chương 220656 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: