doc truyen ban long bl truyen chu ebook prc download full

Chương 51: Bích Thủy thiên đường đích dạ Chương 52: Giới cách (Thượng) Chương 53: Giới cách (Hạ) Chương 54: Thỉnh Chương 55: Lộ đồ (Thượng) Chương 56: Lộ đồ (hạ) Chương 57: Ma Thú sơn mạch (Thượng) Chương 58: Ma Thú sơn mạch (hạ) Chương 59: Quần lang (Thượng) Chương 60: Quần lang (hạ) Chương 61: Nguy kỵ (Thượng) Chương 62: Nguy kỵ (hạ) Chương 63: Tàn khốc (Thượng) Chương 64: Tàn khốc (hạ) Chương 65: Bối Bối đích thực lực (Thượng) Chương 66: Bối Bối đích thực lực (hạ) Chương 67: Hắc sắc đoản nhận (Thượng) Chương 68: Hắc sắc đoản nhận (hạ) Chương 69: Mê vụ sơn cốc (Thượng) Chương 70: Mê vụ sơn cốc (hạ) Chương 71: Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (Thượng) Chương 72: Khiếu Ngải Lệ Tư đích nữ hài (hạ) Chương 73: Dạ phong trung đích tử sắc (Thượng) Chương 74: Dạ phong trung đích tử sắc (hạ) Chương 75: Quy hương (Thượng) Chương 76: Quy hương (hạ) Chương 77: Hoắc Cách Chương 78: Thạch điêu giới cách Chương 79: Đông thiên lý đích mân côi (Thượng) Chương 80: Đông thiên lý đích mân côi (hạ) Chương 81: Cao thủ như vân (Thượng) Chương 82: Cao thủ như vân (hạ) Chương 83: Vết rách (Thượng) Chương 84: Vết rách (hạ) Chương 85: Kiến diện Chương 86: Thê lương tuyết Chương 87: Thập thiên thập dạ Chương 88: Dịch hóa Chương 89: Tái nhập Mê vụ sơn cốc Chương 90: Thượng thiên vô môn Chương 91: U thâm địa huyệt Chương 92: Cức bối thiết giáp long Chương 93: Ngoan Chương 94: Long tinh chi biến Chương 95: Long huyết chiến sĩ Chương 96: Thần bí ma pháp trận Chương 97: Tứ đại chí cao vị diện Chương 98: Thống phá thiên liễu Chương 99: Thạch điêu tông sư? Chương 100: Luyện kiếm

Bàn Long

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Truyện Hay Nguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn

Hoàn thành 809 Chương 219662 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật: