doc truyen ban long dao bld truyen chu ebook prc download full

Bàn Long Đao

Hoàn thành 24 Chương 3580 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thanh lâu nhi tử hoàn mãn trái Thảo xá Thiên tôn đắc cao đồ Chương 2: Đổ trường đại thắng thu nô nữ - Lộ thượng Đao môn ngộ thiếu gia Chương 3: Tây khứ Thiên môn tầm bí kiếp - Cung trung mỹ nữ luyến anh hùng Chương 4: Sơn hạ minh oan tiên phụ án - Hồ ly lộ vỹ Thanh Vân bôn Chương 5: Từ tâm doanh đắc Thiên Kim lệnh - Tình võng khôi khôi lệ thủy can Chương 6: Liễu đại cừu tử tâm hoan hỉ - Xích Thành sơn Bạch thủ hồi hương Chương 7: Thê thiếp huynh đệ tam bách tử - Tung Sơn Tam Tuyệt hóa Công Tôn Chương 8: Si tâm xú diện xưng di muội - Quỷ Kiếm ma mưu hựu bại vong Chương 9: Manh Sơn Tử Trúc ban linh dược - Hán Thủy giang biên tầm cố nhân Chương 10: Hoàng Sa thân thượng Cương Thi tẩu -Ngọc Nữ phong tiền Ma trận tiêu Chương 11: Quái lão Song thần du Địa phủ - Động Đình khai giáo ngộ thê nhi Chương 12: Tú sĩ, Thần trùng thu thiên hạ - Lâm trung tình lữ hựu phân ly Chương 13: Nguyệt hạ Lôi Xuyên phùng Tử Hạn - Tái hồi ác mộng phách quy lai Chương 14: Võ Đang Bích Mục thu Song quái - Ngọc Nữ khai môn Vạn Độc lai Chương 15: Vạn lý xuất quân tầm Lãnh Nguyệt - Thần Đao nhất thức Lang nhân bôn Chương 16: Vô Tích huyện châu trầm ngọc thoái - Hồng Trạch hồ Tề tặc đào vong Chương 17: Quảng Tây nhất khứ tầm Miêu nữ - Sở thị toàn gia bạch nhật vong Chương 18: Thương Sơn tầm bảo phùng di vật - Điệu hổ ly tâm - diệt Lũng Hà Chương 19: Hoàng Long bán dạ Quan Âm giáng - Đao hạ vô hình, nhân hữu hình Chương 20: Võ Đang sơn hạ Cưu Ma Tử - Vô Ảnh tồi tâm Tú sĩ vong Chương 21: Khai Phong thành ngoại Lôi Thiên hiện - Ngọc Nữ phong tiền Chính Nghĩa khai Chương 22: Giang biên, khâu thượng hồng tuyết vũ - Đào lâm thâm xứ hữu thùy giả Chương 23: Tứ Xuyên bán dạ xuân tình khởi - Tung Dương yêu lão oán thanh xà Chương 24: Tô Châu thành ngoại thần long ẩn - Thiếu Thất mê âm đãng quỷ ma