doc truyen ban duc bd truyen chu ebook prc download full

Bán Dực

Hoàn thành 44 Chương 2783 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Quan tài Chương 2: Công nguyên 19XX: Ruồng bỏ Chương 3: Công nguyên 19XX: Hỗn loạn Chương 4: Công nguyên 19XX: Nóng rực Chương 5: Công nguyên 19XX: Khát yêu Chương 6: Công nguyên 19XX: Rửa tội Chương 7: Công nguyên 19XX: Bán dực (Một nửa cánh) Chương 8: Công nguyên 19XX: Dã thú Chương 9: Công nguyên 19XX: Dự triệu (Điềm báo) Chương 10: Công nguyên 19XX: Giãy dụa Chương 11: Công nguyên 19XX: Hấp dẫn Chương 12: Ai huyễn dạ (Đêm buồn đầy mê hoặc) Chương 13: Ma vương Chương 14: Nguyên tội (Nguồn gốc tội lỗi) Chương 15: Nói dối Chương 16: Truyền thuyết chết vì yêu Chương 17: Bỏ Thần Chương 18: Sao băng xoẹt qua trong chớp mắt Chương 19: Bóng tối Chương 20: Thần lên án Chương 21: XXXX Chương 22: Bảo bối thân yêu! Chương 23: Khóa Chương 24: Chất biến Chương 25: Thần từ bi Chương 26: Yêu sát Chương 27: Công nguyên 20XX: BLOOD Chương 28: Công nguyên 20XX: Ma pháp Chương 29: Hành động ngọt ngào Chương 30: Công nguyên 20XX: Giam cầm Chương 31: Công nguyên 20XX: Ràng buộc Chương 32: Công nguyên 20XX: Bên kia ngọn lửa Chương 33: Công nguyên 20XX: Mệt mỏi với cái ác Chương 34: Công nguyên 20XX: “D “ Chương 35: Công nguyên 20XX: Anh em Chương 36: Nghiệt Chương 37: Công nguyên 20XX: Che chở Chương 38: Công nguyên 20XX: Sự tha thứ Chương 39: Công nguyên 20XX: Tiêu tan Chương 40: Công nguyên 20XX: Oán hận Chương 41: Công nguyên 20XX: Sống lại Chương 42: Công nguyên 20XX: Sống động Chương 43: Công nguyên 20XX: Hương mèo Chương 44: Tình yêu của tôi