doc truyen bach van tien quoc bvtq truyen chu ebook prc download full

Bách Vạn Tiên Quốc
Bách Vạn Tiên Quốc
Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/ Thêm Chương

Bách Vạn Tiên Quốc

Tác giả: Y Phố Thể loại: Tiên Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Nháp Convert 5 Chương 985 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hoa Hạ hai ngàn năm, cổ kim bao nhiêu anh tuấn kiệt xuất. Tần Hoàng Hán Vũ, Đường tông Tống tổ, đời đời thiên kiêu hạ xuống Cửu Châu...

Lúc này, Tần Nguyên vu yêu trấn thế, Phật môn muốn truyền bá sang phía Đông, vạn quốc tranh chấp, thiên đạo bất hiển, phong vân biến hóa.

Mang theo nửa cuốn Phong Thần bảng, Cơ Nghĩa sống lại Tiên giới. Văn có Thánh Hiền định giang sơn, vũ có Bách Đế bình di loạn, vô tận tiên quân, vạn thánh đến bái.

Thu Long mạch, trấn Nam Hải, tru vạn yêu, lập thánh triều, đại đạo Tiên đế, ta hướng đến vạn thọ vô cương, uy chấn thiên hạ.

5 chương truyện mới nhất