doc truyen bach thu thu sinh btts ebook prc download full

Bách Thủ Thư Sinh

Hoàn thành 50 Chương 1591 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nhạc Khúc Và Giai Nhân Chương 2: Nhận Độc Và Hoa Hồng Chương 3: Dị Biến Tụ Hiền Trang Chương 4: Lâm Tiểu Tử Chương 5: Nợ Tình Oan Nhân Chương 6: Đao Kiếm Bất Minh Chương 7: Hoang Mạc Chết Chương 8: Sóng Ngầm Hoang Mạc Chương 9: Địa Tuyệt Cung Chương 10: Hào Hoa Công Tử Chương 11: Quy Nạp Công Chương 12: Song Tà Dạ Điệp Chương 13: Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên Chương 14: Tơ Tình Chương 15: Long Cơ Bà Bà Chương 16: Dị Nhân Vô Lụy Sắc Chương 17: Hồi Ức Chương 18: Vô Lượng Thủ Pháp Chương 19: Nghiệt Tình Nợ Duyên Chương 20: Chỉ Đao Vô Thường Chương 21: Gieo Quả Yêu Hưởng Lộc Tình Chương 22: Bách Điển Tàn Thư Chương 23: Mạc Phổ Chương 24: Kiếm Gãy Đao Rơi Chương 25: Tàn Kiếm Chương 26: Vị Nghĩa Vị Thân Chương 27: Long Trảo Chương 28: Kim Tiền Nhuộm Máu Chương 29: Tử Nhân Độ Nhân Sinh Chương 30: Tơ Yêu Lưới Nhện Chương 31: Vì Nghĩa Luỵ Thân Chương 32: Hoa Trêu Đền Tội Chương 33: Gió Lay Cành Rũ Chương 34: Sắc Tàn Hoa Rụng Chương 35: Đoạt Dục Tối Độc Tâm Chương 36: Dấu Tích Hoa Huệ Chương 37: Trút Bụi Hồng Trần Chương 38: Hành Thực Bóng Xa Chương 39: Chương 39 Chương 40: Đăng Đàn Minh Chủ Chương 41: Tằm Nhã Tơ Bướm Khoe Sắc Chương 42: Uy Quyền Của Lâm Qui Chương 43: Chân Diện Cố Nhân Chương 44: Sát Thần Chương 45: Vong Thân Báo Nghĩa Chương 46: Kẻ Hình Người Bóng Chương 47: Thay Nhân Đổi Dạng Chương 48: Bách Thủ Di Biến Chương 49: Cảnh Giới Cao Minh Chương 50: Hồi kết