doc truyen bach thu thu sinh btts truyen chu ebook prc download full

Bách Thủ Thư Sinh

Hoàn thành 50 Chương 5492 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nhạc Khúc Và Giai Nhân Chương 2: Nhận Độc Và Hoa Hồng Chương 3: Dị Biến Tụ Hiền Trang Chương 4: Lâm Tiểu Tử Chương 5: Nợ Tình Oan Nhân Chương 6: Đao Kiếm Bất Minh Chương 7: Hoang Mạc Chết Chương 8: Sóng Ngầm Hoang Mạc Chương 9: Địa Tuyệt Cung Chương 10: Hào Hoa Công Tử Chương 11: Quy Nạp Công Chương 12: Song Tà Dạ Điệp Chương 13: Thần Thủ Đẳng Ngạo Thiên Chương 14: Tơ Tình Chương 15: Long Cơ Bà Bà Chương 16: Dị Nhân Vô Lụy Sắc Chương 17: Hồi Ức Chương 18: Vô Lượng Thủ Pháp Chương 19: Nghiệt Tình Nợ Duyên Chương 20: Chỉ Đao Vô Thường Chương 21: Gieo Quả Yêu Hưởng Lộc Tình Chương 22: Bách Điển Tàn Thư Chương 23: Mạc Phổ Chương 24: Kiếm Gãy Đao Rơi Chương 25: Tàn Kiếm Chương 26: Vị Nghĩa Vị Thân Chương 27: Long Trảo Chương 28: Kim Tiền Nhuộm Máu Chương 29: Tử Nhân Độ Nhân Sinh Chương 30: Tơ Yêu Lưới Nhện Chương 31: Vì Nghĩa Luỵ Thân Chương 32: Hoa Trêu Đền Tội Chương 33: Gió Lay Cành Rũ Chương 34: Sắc Tàn Hoa Rụng Chương 35: Đoạt Dục Tối Độc Tâm Chương 36: Dấu Tích Hoa Huệ Chương 37: Trút Bụi Hồng Trần Chương 38: Hành Thực Bóng Xa Chương 39: Chương 39 Chương 40: Đăng Đàn Minh Chủ Chương 41: Tằm Nhã Tơ Bướm Khoe Sắc Chương 42: Uy Quyền Của Lâm Qui Chương 43: Chân Diện Cố Nhân Chương 44: Sát Thần Chương 45: Vong Thân Báo Nghĩa Chương 46: Kẻ Hình Người Bóng Chương 47: Thay Nhân Đổi Dạng Chương 48: Bách Thủ Di Biến Chương 49: Cảnh Giới Cao Minh Chương 50: Hồi kết