doc truyen bach kiem linh ma bklm ebook prc download full

Bạch Kiếm Linh Mã

Hoàn thành 71 Chương 1463 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Máu Nhuộm Dưới Bia Chính Nghĩa Chương 2: Viêm Dương Thất Huyễn Hiện Thái Sơn Chương 3: Âm Mưu Hại Người , Tự Táng Mạng Chương 4: Kịp Thời Thay Thế , Khỏi Lộ Chân Tướng Chương 5: "Bạch Kiếm Linh Mã " Hiện , Ác Đồ Táng Mạng Chương 6: Vạn Kiếm Vương Tử Nghi Kẻ Thù Chương 7: Tạm Gởi Đầu , Vạch Mặt Về Báo Tin Chương 8: Nguy Cơ Phủ Trùm Vạn Liễu Bảo Chương 9: Máu Nhuộm Vạn Liễu Bảo Chương 10: Lầm Kẻ Giả Mạo , Huyết Si Thọ Thương Chương 11: Trúng Độc Được Thuốc Gặp Thù Địch Chương 12: Vật Hoàn Bạch Phụng ,Gặp Cái Vương Ngộ Nạn Chương 13: Vạn Liễu Bảo Sóng Yên Lại Nổi Chương 14: Vì Ghen Tuông Đổ Máu Căm Thù Chương 15: Vì Sắc Đạo Hành , Ác Đồ Đền Tội Chương 16: Gởi Mạng Truyền Tin , Chung Ngựa Đến Lãnh Vân Chương 17: Hổ Báo Cản Đường , Nguyên Hung Hiện Thân Chương 18: Bạch Kiếm Chủ Thọ Thương , Thất Kiệt Hiệp Hiện Thân Chương 19: Nợ Máu Đền Bằng Máu ,Thất Kiệt Tán Mạng Chương 20: Giả Thiên Chưởng , Tri Kỷ Vừa Gặp Nhau Đã Qua Đời Chương 21: Nóng Lòng Vì Bằng Hữu ,Độc Thân Lên Lãnh Vân Chương 22: Thây Rơi Đổ Máu , Hỏa Thiêu Lãnh Vân Quán Chương 23: Phục Kích Nhạn Chủy Nhai ,Anh Hùng Ngộ Nạn Chương 24: Kiêu Ngạo Cố Chấp , Khó Thể Nhường Nhau Chương 25: Thần Công Khôi Phục , Xuất Binh Diệt Thù Chương 26: Trở Lên Nhạn Thủy Nhai , Quần Địch Kinh Hoàng Chương 27: Kế Cùng Tướng Vong , Tướng Vây Chuyện Quyết Chiến Chương 28: Huyết Tẩy Lãnh Vân , Vì Cung Quy Suýt Mất Chiến Lượt Chương 29: Bạch Kiếm Linh Mã Hội Ngọc Nữ , Chịu Nhục Chương 30: Nhẫn Nhục Nhảy Xuống Vựt , Quần Gia Phục Kích Chương 31: Ngọc Nữ Lụy Vì Tình , Miệt Mài Truy Tung Chương 32: Sắp Bày Gian Kế Toan Hại Người , Tự Hại Mình Chương 33: Trúng Hỏa Độc , Điều Trị Tận Miêu Cương Chương 34: Dõi Mắt Theo Cánh Chim Mịt Mờ , Ngọc Nữ Đoạn Trường Chương 35: Rời Miêu Cương , Tiếp Nối Chí Anh Hùng Chương 36: Hoàng Sơn Trao Khăn Máu ,Sa Bẫy Rập Chương 37: Anh Danh Tiêu Tan , Ăn Năn Đã Muộn Màng Chương 38: Đơn Phương Độc Mã Đến Tổ Lai Tìm Viếng Ẩn Sĩ Chương 39: Bạch Thủy Trang Đang Đêm Cầu Kiến Chương 40: Chủ Nhân Huyết Bi Lộ Chân Tướng Chương 41: Kỳ Phùng Địch Thủ Anh Hùng Ngộ Nạn Chương 42: Giai Nhân Tỏa Nỗi Niềm , Đồng Bệnh Tương Lân Chương 43: Linh Mã Trọng Thương Về Cung , Quần Hiệp Kinh Hoàng Chương 44: Bạch Thủy Sơn Trang Hội Ma Quân Chương 45: Tiệc Đêm Chợt Sinh Biến , Quần Hào Ngộ Nạn Chương 46: Vạn Kiếm Vương Tử Vây Kích Cứu Trùng Thiên Chương 47: Trích Huyết Kiếm Vấy Máu Lăng Tiêu Điện Chương 48: Mộ Địa Kỳ Ngộ , Nhạc Gia huynh Muôi Gặp Tiên Chương 49: Thanh Lương Lĩnh Quần Hùng Chờ Kẻ Địch Chương 50: Tây Thiên Thần Ông Diệu Kế Nhục Lão Ma