doc truyen bach ho tinh quan bhtq truyen chu ebook prc download full

Bạch Hổ Tinh Quân

Hoàn thành 23 Chương 2372 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Huyết Mai đăng Minh chủ Bạch Hổ lạc Ta bà Chương 2: Chân nhân hý Mộ Dung Phá quan náo quần hùng Chương 3: Hồng vận tầm hắc vận Chân kim hoán giả châu Chương 4: La Sơn phùng Thiết Đảm Nam Dương ngộ Tiên Hồ Chương 5: Quỷ kỳ khai huyết hải Cầu Nhiêm chấn võ lâm Chương 6: Xoa Lập phùng bạo vũ Hiền tức nhập Quách gia Chương 7: Thạch nữ đáo Vu Sơn Quỷ Hồ Ly đắc đạo Chương 8: Kỷ thị hoan huynh đệ Quách lão lộng hiền thê Chương 9: Thanh lâu xuất thi bá Giang hồ hiện Cuồng Loan Chương 10: Nhân quỷ vì huynh đệ Xích thằng hựu phọc lang Chương 11: Quỷ kỳ tái xuất Tung Sơn loạn Tuyết lạc Sơn Đông tán cát nhân Chương 12: Hầu phủ hữu cuồng nhân Ác giả phùng ác báo Chương 13: Ngân Diện tầm mỹ nữ Huyết Mai đáo Tử Kỳ Chương 14: Cầu Nhiêm mạc đáo đa nhân khấp Bạch phát thăng thiên bất đắc kỳ Chương 15: Xoa Lạp lao tâm chung bất toại Hầu gia tam tiếu đắc khôi nguyên Chương 16: Lưỡng nữ tầm phu phụ bất viễn Đào sinh vô lộ ác nhân vong Chương 17: Lộ thượng ngộ Long Vân Tây khú tầm linh quả Chương 18: Hầu phủ tru cường địch Hồi gia phụ tử hoan Chương 19: Bạch Hổ luyến Hồ Ly Tú sĩ hiển thần công Chương 20: Long Vân bán lộ trầm giang để Hắc vận phu thê khí đổ hầu Chương 21: Đài thượng chư ma hiện Lâm trung kiến thê nhi Chương 22: Ngân Diện hoàn Ngân Diện Thiện ác chung hữu báo Chương 23: Lôi Đình Nguyệt Hoa Hoài Âm táng Tái Bắc chinh nhân hà thời hối