doc truyen bach ho tinh quan bhtq ebook prc download full

Bạch Hổ Tinh Quân

Hoàn thành 23 Chương 476 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Huyết Mai đăng Minh chủ Bạch Hổ lạc Ta bà Chương 2: Chân nhân hý Mộ Dung Phá quan náo quần hùng Chương 3: Hồng vận tầm hắc vận Chân kim hoán giả châu Chương 4: La Sơn phùng Thiết Đảm Nam Dương ngộ Tiên Hồ Chương 5: Quỷ kỳ khai huyết hải Cầu Nhiêm chấn võ lâm Chương 6: Xoa Lập phùng bạo vũ Hiền tức nhập Quách gia Chương 7: Thạch nữ đáo Vu Sơn Quỷ Hồ Ly đắc đạo Chương 8: Kỷ thị hoan huynh đệ Quách lão lộng hiền thê Chương 9: Thanh lâu xuất thi bá Giang hồ hiện Cuồng Loan Chương 10: Nhân quỷ vì huynh đệ Xích thằng hựu phọc lang Chương 11: Quỷ kỳ tái xuất Tung Sơn loạn Tuyết lạc Sơn Đông tán cát nhân Chương 12: Hầu phủ hữu cuồng nhân Ác giả phùng ác báo Chương 13: Ngân Diện tầm mỹ nữ Huyết Mai đáo Tử Kỳ Chương 14: Cầu Nhiêm mạc đáo đa nhân khấp Bạch phát thăng thiên bất đắc kỳ Chương 15: Xoa Lạp lao tâm chung bất toại Hầu gia tam tiếu đắc khôi nguyên Chương 16: Lưỡng nữ tầm phu phụ bất viễn Đào sinh vô lộ ác nhân vong Chương 17: Lộ thượng ngộ Long Vân Tây khú tầm linh quả Chương 18: Hầu phủ tru cường địch Hồi gia phụ tử hoan Chương 19: Bạch Hổ luyến Hồ Ly Tú sĩ hiển thần công Chương 20: Long Vân bán lộ trầm giang để Hắc vận phu thê khí đổ hầu Chương 21: Đài thượng chư ma hiện Lâm trung kiến thê nhi Chương 22: Ngân Diện hoàn Ngân Diện Thiện ác chung hữu báo Chương 23: Lôi Đình Nguyệt Hoa Hoài Âm táng Tái Bắc chinh nhân hà thời hối