doc truyen ba moi 10086 bm1 truyen chu ebook prc download full

Bà Mối 10086

Hoàn thành 6 Chương 983 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Hiện đại, thoải mái, 1x1, HE

Editor: Gió Mùa Hè

Beta: Ngạo ca xinh gái.

Bạn có biết thứ gì mà khiến người ta vừa yêu vừa hận không? Chính là 10086 chết tiệt a!

Khi rảnh rỗi liền gửi tin nhắn xem có thu phí hay không.

Xem phần tin tức mới nhất, kiểm tra tài khoản xem còn nhiều hay không?

Giọng nhân viên phục vụ có đủ dịu dàng hay không?

Nhưng vì cái gì mà tiểu đối tượng chờ tin nhắn vô cùng đau khổ, cuối cùng, khi mở tin nhắn ra xem có số 10086 hay không! Không ngờ tài khoản chỉ còn 15 đồng.

Nhưng từ con số 10086 ấy lại ngẫu nhiên tạo thành một hồi ô long hảo sự.