doc truyen au duong chinh lan adcl ebook prc download full

Âu Dương Chính Lan

Hoàn thành 23 Chương 799 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hủ nho phùng mỹ nữ - Đào Hoa ngộ cuồng phong Chương 2: Hồng Điểm đáo Giang Tô - Tây Thi hoạn cựu ước Chương 3: Hồng Điểm đáo Giang Tô - Tây Thi hoạn cựu ước Chương 4: Đại lượng đắc hiền thê - Đào Hoa cung lưu huyết Chương 5: Đại lượng đắc hiền thê - Đào Hoa cung lưu huyết Chương 6: Dương Châu xuất ác nhân - Nam Kinh Hồng Diện tử Chương 7: Hồ Nam thu dạ tầm bằng hữu - Kiểm nghiệm tà dương tróc cuồng đồ Chương 8: Gian nhân mang nhãn anh hùng khấp - Tự bất đa tình, hựu đắc tình Chương 9: Miêu nữ thi diệu kế - Lục phượng hoán nhất long Chương 10: Thượng kinh tam thứ phùng mai phục - Hiền phụ tâm trung duy hữu phu Chương 11: Long tuyền nhất xuất tà ma khiếp - Đế địa Âu Dương diệt hoạn quan Chương 12: Long tuyền nhất xuất tà ma khiếp - Đế địa Âu Dương diệt hoạn quan Chương 13: Tuyệt xứ phùng sinh vân mộng giản - Vu hồ hào kiệt hội cố nhân Chương 14: Tuyệt xứ phùng sinh vân mộng giản - Vu hồ hào kiệt hội cố nhân Chương 15: Tam ngốc thùy chi Tam nghĩa sĩ - Đào Hoa vĩnh bất kiến Đông phong Chương 16: Tam ngốc thùy chi Tam nghĩa sĩ - Đào Hoa vĩnh bất kiến Đông phong Chương 17: Vũ hạ pháp sư phùng tử nạn - Cốc trung Chữ thị ngộ oan gia Chương 18: Tuyệt bích nan phan nhân vi điểu - Thê thê hồ thủy nhân vi ngư Chương 19: Tuyệt bích nan phan nhân vi điểu - Thê thê hồ thủy nhân vi ngư Chương 20: Mạt lộ anh hùng hồi cố thổ - Lương Sơn họa khởi Bạch Liên vong Chương 21: Mạt lộ anh hùng hồi cố thổ - Lương Sơn họa khởi Bạch Liên vong Chương 22: Chu lão thi diệu kế - Tiểu Ngưu đắc hiền thê Chương 23: Hồng nhan họa thủy bi thiên mệnh - Cô chưởng nan minh Nam Hải cư