doc truyen au duong chinh lan adcl truyen chu ebook prc download full

Âu Dương Chính Lan

Hoàn thành 23 Chương 1911 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hủ nho phùng mỹ nữ - Đào Hoa ngộ cuồng phong Chương 2: Hồng Điểm đáo Giang Tô - Tây Thi hoạn cựu ước Chương 3: Hồng Điểm đáo Giang Tô - Tây Thi hoạn cựu ước Chương 4: Đại lượng đắc hiền thê - Đào Hoa cung lưu huyết Chương 5: Đại lượng đắc hiền thê - Đào Hoa cung lưu huyết Chương 6: Dương Châu xuất ác nhân - Nam Kinh Hồng Diện tử Chương 7: Hồ Nam thu dạ tầm bằng hữu - Kiểm nghiệm tà dương tróc cuồng đồ Chương 8: Gian nhân mang nhãn anh hùng khấp - Tự bất đa tình, hựu đắc tình Chương 9: Miêu nữ thi diệu kế - Lục phượng hoán nhất long Chương 10: Thượng kinh tam thứ phùng mai phục - Hiền phụ tâm trung duy hữu phu Chương 11: Long tuyền nhất xuất tà ma khiếp - Đế địa Âu Dương diệt hoạn quan Chương 12: Long tuyền nhất xuất tà ma khiếp - Đế địa Âu Dương diệt hoạn quan Chương 13: Tuyệt xứ phùng sinh vân mộng giản - Vu hồ hào kiệt hội cố nhân Chương 14: Tuyệt xứ phùng sinh vân mộng giản - Vu hồ hào kiệt hội cố nhân Chương 15: Tam ngốc thùy chi Tam nghĩa sĩ - Đào Hoa vĩnh bất kiến Đông phong Chương 16: Tam ngốc thùy chi Tam nghĩa sĩ - Đào Hoa vĩnh bất kiến Đông phong Chương 17: Vũ hạ pháp sư phùng tử nạn - Cốc trung Chữ thị ngộ oan gia Chương 18: Tuyệt bích nan phan nhân vi điểu - Thê thê hồ thủy nhân vi ngư Chương 19: Tuyệt bích nan phan nhân vi điểu - Thê thê hồ thủy nhân vi ngư Chương 20: Mạt lộ anh hùng hồi cố thổ - Lương Sơn họa khởi Bạch Liên vong Chương 21: Mạt lộ anh hùng hồi cố thổ - Lương Sơn họa khởi Bạch Liên vong Chương 22: Chu lão thi diệu kế - Tiểu Ngưu đắc hiền thê Chương 23: Hồng nhan họa thủy bi thiên mệnh - Cô chưởng nan minh Nam Hải cư