doc truyen ao ma bo phap ambp truyen chu ebook prc download full

Ảo Ma Bộ Pháp

Hoàn thành 34 Chương 2437 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Ảo Ma Bộ Pháp của tác gủa Trần Thanh Vân trên website đọc truyện online.

Kỳ Liên sơn, núi kề núi, đồi tiếp đồi, chập chùng, nhấp nhô như sóng biển kéo dài mãi đến vô tận...

Chương 1: Bí ẩn gò Loạn Thạch Chương 2: Trăm năm tồn bí ẩn Tiểu Nhẫn ngộ khai kỳ Chương 3: Thoát gian nguy, bắt đầu lưu lạc Vượt hiểm nghèo, trở lại nhân gian Chương 4: Không phải Cái bang lại ăn mày Đã ăn mày lại gặp Cái bang Chương 5: Bởi bộ pháp giang hồ xâu xé Vì lòng nhân, sa vào tay giặc Chương 6: Đâu là chánh, đâu là tà? Chương 7: Đường về Đại Biệt sơn trùng trùng hiểm nguy Chương 8: Một phen ngộ tử kỳ Thoát hiểm đắc kỳ duyên Chương 9: Ảo Ma chân kinh Chương 10: Du nhập giang hồ Chương 11: Hiển lộ võ công Quần ma khiếp vía Chương 12: Giải cứu Đường gia Ma vương xuất hiện Chương 13: Về chốn cũ phá bỏ Loạn Thạch cước Bước kiên trình nhi nữ tỏ tình thâm Chương 14: Giúp Cái bang thoát vòng nguy khốn Hiển thần uy, một kiếm phá Tam Tài Chương 15: Võ Lâm nhị thần Chương 16: Gặp lại cố nhân Vui buồn lẫn lộn Chương 17: Võ Đang, Nga Mi: chánh phái? Chương 18: Không Động sơn Chương 19: Vạn nẻo tìm thù nhân Hiểm nguy giăng điệp trùng Chương 20: Hồng Đạn Tử Vân Hương Chương 21: Vào hang hùm Nhị long quyết bắt hổ Chương 22: Thịnh hội Quân Sơn Chương 23: Thịnh hội Quân Sơn Chương 24: Nhị hộ pháp Ảo Ma cung Chương 25: Chấp chưởng đế vị Cung chủ Ảo Ma cung Chương 26: Họa vô đơn chí Chương 27: Kim Lăng mộ của người chết hay của người sống? Chương 28: Phật không vào Địa ngục, thì ai vào? Chương 29: Long tranh - hổ đấu Đạo - ma tranh cường Chương 30: Chim lồng - cá chậu Chương 31: Ngục tù tăm tối Thân phận tỏ tường Chương 32: Tháo cũi xổ lồng Tan nát trái tim - Lạnh giá tâm hồn Chương 33: Nhân định thắng thiên? Chương 34: Báo cừu, rửa hận