doc truyen anh linh than vo toc viet altvtv truyen chu ebook prc download full

Anh Linh Thần Võ Tộc Việt

Hoàn thành 42 Chương 2215 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Sứ Đoàn Xiêm La Chương 3: Kín Cổng Cao Tường Chương 4: Trong Ngọc Trắng Ngà Chương 5: Bán Dạ Quỳnh Hoa Uyển -(hẹn Nhau Vườn Hoa Quỳnh) Chương 6: Cúi Đầu E Thẹn Chương 7: Tử Vì Đẩu Số Chương 8: Ngậm Đắng, Nuốt Cay Chương 9: Nhớ Ơn Chín Chữ Cao Sâu Chương 10: Trăm Năm Chữ Tòng Chương 11: Ứng Tuyển Phò Mã Chương 12: Triều Đình Đại Tống Chương 13: Sáng Tổ Tiêu Thuật Chương 14: Quốc Sự Tối Khẩn Chương 15: Trọng Tội Khi Quân Chương 16: Thiếu Đoạn Đầu Của Hồi 115. Xin Cáo Lỗi Cùng Độc Giã. Chương 17: Thiên Hạ Hồng Thiết Chương 18: Ma Trướng Nan Giải Chương 19: Mối Hận Ba Mươi Năm Chương 20: Lục Tổ Huệ Năng Chương 21: Ngổn Ngang Trăm Mối Bên Lòng -(đoạn-trường Tân Thanh) Chương 22: Tru Diệt Ma Vương Quỷ Dữ Chương 23: Lấy Chết Chuộc Tội Chương 24: Ưng Sơn Song Hiệp Chương 25: Thượng Bất Chính, Hạ Tắc Loạn Chương 26: Nam Thiên Đệ Nhất Mỹ Nam Tử Chương 27: Anh Em Như Thể Chân Tay Chương 28: Phúc Hoạ Khó Lường Chương 29: Thế Giới Phật A-di-đà Chương 30: Trên Bến Bắc Ngạn Chương 31: Luyện Tập Đức Nhẫn Chương 32: Đi Sứ Trường Sinh Chương 33: Gió Chẳng Muốn Đừng Chương 34: Trấn Bắc, Bình Nam Chương 35: Hận Tình Chưa Trả Cho Ai -khối Tình Mang Xuống Tuyền Đài Chưa Tan -(đoạn-trường Tân Thanh) Chương 36: Trường Hận Thiên Thu Chương 37: Thần Võ Tộc Việt Chương 38: Anh Linh Tộc Việt Chương 39: Thống Nhất Tộc Việt Chương 40: Chi-lăng Xương Trắng Còn Chưa Mục, -tiên-yên Máu Đỏ Lại Chan Hòa Chương 41: Anh Linh Thần Võ Tộc Việt Chương 42: Anh Linh Thần Võ Tộc Việt