doc truyen anh hung linh nam ahln truyen chu ebook prc download full

Anh Hùng Lĩnh Nam

Hoàn thành 40 Chương 2730 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Thế sự hồi đầu dĩ nhất không Giang sơn vô lệ khấp anh hùng Chương 2: Thuở trời đất nổi cơn gió bụi Chương 3: Giang sơn vô lệ khấp anh hùng Chương 4: Tình trong như đã, mặt ngoài còn e Chương 5: Tiếc thay nước đục bụi trong Chương 6: Vạn dân nô lệ cường quyền hạ Chương 7: Phượng hoàng đậu chốn cheo leo Gặp khi bão táp phải theo đàn gà Chương 8: Thế sự du du nại lão hà Chương 9: Người đâu gặp gỡ làm chi Chương 10: Hoang bi cổ mộc thiên niên quốc Chương 11: Bất tri hà nhật xuất lao lung Chương 12: Anh hùng như thể khúc lươn Khi cuộn thì ngắn, khi vươn thì dài Chương 13: Chư quân khởi thị vô tâm huyết Chương 14: Quốc thù vị phục đầu tương bạc Chương 15: Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma Chương 16: Xưa kia nói nói, thề thề Bây giờ bẻ khóa, trao chìa cho ai Chương 17: Thanh thanh tử khâm Du du ngã tâm Chương 18: Yểu điệu thục nữ Quân tử hảo cầu Chương 19: Ưu tùng trung lai Bất khả đoạn tuyệt Chương 20: Công cha như núi Thái sơn Chương 21: Ở đời được mấy anh hùng Chương 22: Oan nay dẫu có kêu trời cũng xa Chương 23: Cùng một lứa bên trời lận đận Chương 24: Đại hội hồ Tây Chương 25: Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa Chương 26: Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây Chương 27: Khí hạo nhiên chí đại, chí cương So chính khí đã đầy trong trời đất Chương 28: Cầm chính đạo để tịch tà cự bí Chương 29: Bây giờ rõ mặt đôi ta Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao Chương 30: Nhớ ơn chín chữ cao sâu Nỗi ngày một ngã bóng dâu tà tà Chương 31: Phượng hề ! Quy cố hương Chương 32: Giang hồ mài một lưỡi gươm Những phường giá áo túi cơm sá gì Chương 33: Phù Thế giáo, một vài câu thanh nghị Chương 34: Thái âm bổ dương Chương 35: Giao long nữ Chương 36: Giã nhà đeo bức chiến bào Chương 37: Nhiệm tính hiệp đạo Chương 38: Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời Chương 39: Hay là khuất núi đi rồi Nàng cho anh biết, anh về thắp hương Chương 40: Phấn son tô điểm sơn hà