doc truyen anh hung bac cuong ahbc truyen chu ebook prc download full

Anh Hùng Bắc Cương

Hoàn thành 41 Chương 3559 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Phật Tính, Ma Tính Chương 3: Thượng Giới Hồng-xà Chương 4: Trưởng-lão Hồng-thiết-giáo Chương 5: Võ Lâm Minh Chủ Chương 6: Cầm Chính Đạo Để Tích Tà Cự Bí -(nguyễn-công-trứ) Chương 7: Tình Nghĩa Hồng-thiết Chương 8: Chính Tà Quyết Đấu Chương 9: Lấy Chết Rửa Tội Chương 10: Bể Khổ Vô Bờ, -hồi Đầu Thị Ngạn. Chương 11: Kho Tàng Tần-hán Chương 12: Vạn Dặm Gian Nan Chương 13: Trên Vịnh Hạ-long Chương 14: Chính Khí Kẻ Sĩ Chương 15: Chân Mệnh Thiên Tử Chương 16: Tống Khu-mật Viện Chương 17: Quân Tử Lập Ngôn Chương 18: Kỳ Nhân Dị Sĩ Chương 19: U Cốc Giai Nhân Chương 20: Dư Âm Bạch-đằng Chương 21: Duyên Việt, Tình Hoa Chương 22: Viên Giác Đốn Giáo Chương 23: Chia Hai Thiên Hạ Chương 24: Chính Sách Bắc-cương Chương 25: Trên Đỉnh Tản-viên Chương 26: Tình Việt, Duyên Hoa Chương 27: Cây Thuốc Nở Hoa Chương 28: Gian Nữ Ma-đăng-gia Chương 29: Chủ Đạo Tộc Việt Chương 30: Đoạn Trường Tơ Vương Chương 31: Tống Cung Bí Sử Chương 32: Quốc Sách Đại Việt Chương 33: Điểm Huyệt Mật Pháp Chương 34: Bạch-đằng Giang Quyền Chương 35: Gánh Vàng Đi Đổ Sông Ngô, -đêm Đêm Tơ Tưởng Đi Mò Sông Thương -( Ca Dao) Chương 36: Dã Tràng Se Cát Bể Đông, -nhọc Mình Mà Chẳng Nên Công Cán Gì -(ca Dao) Chương 37: Tích Trù Động-đình Uy Trấn Hán, -danh Lưu Thanh Sử Lực Phù Trưng Chương 38: Anh Linh Phảng Phất Chương 39: Lĩnh-nam Tam Tiên Chương 40: Trên Cánh Đồng Tương Chương 41: Địa Linh, Nhân Kiệt