doc truyen anh hung bac cuong ahbc ebook prc download full

Anh Hùng Bắc Cương

Hoàn thành 41 Chương 928 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Phật Tính, Ma Tính Chương 3: Thượng Giới Hồng-xà Chương 4: Trưởng-lão Hồng-thiết-giáo Chương 5: Võ Lâm Minh Chủ Chương 6: Cầm Chính Đạo Để Tích Tà Cự Bí -(nguyễn-công-trứ) Chương 7: Tình Nghĩa Hồng-thiết Chương 8: Chính Tà Quyết Đấu Chương 9: Lấy Chết Rửa Tội Chương 10: Bể Khổ Vô Bờ, -hồi Đầu Thị Ngạn. Chương 11: Kho Tàng Tần-hán Chương 12: Vạn Dặm Gian Nan Chương 13: Trên Vịnh Hạ-long Chương 14: Chính Khí Kẻ Sĩ Chương 15: Chân Mệnh Thiên Tử Chương 16: Tống Khu-mật Viện Chương 17: Quân Tử Lập Ngôn Chương 18: Kỳ Nhân Dị Sĩ Chương 19: U Cốc Giai Nhân Chương 20: Dư Âm Bạch-đằng Chương 21: Duyên Việt, Tình Hoa Chương 22: Viên Giác Đốn Giáo Chương 23: Chia Hai Thiên Hạ Chương 24: Chính Sách Bắc-cương Chương 25: Trên Đỉnh Tản-viên Chương 26: Tình Việt, Duyên Hoa Chương 27: Cây Thuốc Nở Hoa Chương 28: Gian Nữ Ma-đăng-gia Chương 29: Chủ Đạo Tộc Việt Chương 30: Đoạn Trường Tơ Vương Chương 31: Tống Cung Bí Sử Chương 32: Quốc Sách Đại Việt Chương 33: Điểm Huyệt Mật Pháp Chương 34: Bạch-đằng Giang Quyền Chương 35: Gánh Vàng Đi Đổ Sông Ngô, -đêm Đêm Tơ Tưởng Đi Mò Sông Thương -( Ca Dao) Chương 36: Dã Tràng Se Cát Bể Đông, -nhọc Mình Mà Chẳng Nên Công Cán Gì -(ca Dao) Chương 37: Tích Trù Động-đình Uy Trấn Hán, -danh Lưu Thanh Sử Lực Phù Trưng Chương 38: Anh Linh Phảng Phất Chương 39: Lĩnh-nam Tam Tiên Chương 40: Trên Cánh Đồng Tương Chương 41: Địa Linh, Nhân Kiệt