doc truyen an thu kiem luc atkl ebook prc download full

Ân Thù Kiếm Lục

Hoàn thành 60 Chương 1127 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Người áo trắng Chương 2: Chủ nhân Thần Mộc lệnh Chương 3: Giai nhân xuất hiện Chương 4: Cuồng ngạo chấp vương hầu Chương 5: Buồm gấm hứng phong ba Chương 6: Hạ chiến thơ ngoài ngàn dặm Chương 7: Cuộc chiến kinh hồn Chương 8: Một rừng không hai hổ Chương 9: Thần đi, Quỷ hiện Chương 10: Mưa gió vô tình Chương 11: Một lần kết nghĩa Chương 12: Bang hội tranh phong Chương 13: Giàu lòng nghĩa hiệp Chương 14: Đường ranh sống chết Chương 15: Từ chỗ tự nhiên Chương 16: Gió vụt mây vần Chương 17: Đại hội Hoàng Hạc lâu Chương 18: Cao cả biệt hồng trần Chương 19: Phiêu lãng vạn dặm dài Chương 20: Bốn mươi cuộc chiến Chương 21: Nhẫn điều khó nhẫn Chương 22: Những cái khó làm Chương 23: Luận người bên chén rượu Chương 24: Gặp nhau trong mộng Chương 25: Mê Hồn trận Chương 26: Khúc ca giục ngủ Chương 27: Ma hỏa luyện tâm kiếm Chương 28: Phá Vân Chấn Thiên Bút Chương 29: Hoặc thị hoặc phi Chương 30: Thủ túc tương tàn Chương 31: Kỳ ngộ chờ kỳ nhân Chương 32: Quần anh đại hội Chương 33: Đao pháp Đông Doanh Chương 34: Công chúa chiến quần hùng Chương 35: Thiên biến vạn hóa Chương 36: Trên hẳn thông thường Chương 37: Thiên hạ trông vào Chương 38: Không bao giờ ngăn cách Chương 39: Võ lâm đệ nhất nhân Chương 40: Ước hội tử vong Chương 41: Đông Doanh nhất đao Chương 42: Chờ người xứ lạ Chương 43: Mỹ nhân tâm Chương 44: Ngũ Hành cung thần bí Chương 45: Danh tài và mỹ sắc Chương 46: Tìm hoa gặp máu Chương 47: Lâm nguy rõ mặt Chương 48: Huỳnh Kim bí cung Chương 49: Lên trời chưa phải khó Chương 50: Lưu vong hải ngoại