doc truyen an thu kiem luc atkl truyen chu ebook prc download full

Ân Thù Kiếm Lục

Hoàn thành 60 Chương 3621 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Người áo trắng Chương 2: Chủ nhân Thần Mộc lệnh Chương 3: Giai nhân xuất hiện Chương 4: Cuồng ngạo chấp vương hầu Chương 5: Buồm gấm hứng phong ba Chương 6: Hạ chiến thơ ngoài ngàn dặm Chương 7: Cuộc chiến kinh hồn Chương 8: Một rừng không hai hổ Chương 9: Thần đi, Quỷ hiện Chương 10: Mưa gió vô tình Chương 11: Một lần kết nghĩa Chương 12: Bang hội tranh phong Chương 13: Giàu lòng nghĩa hiệp Chương 14: Đường ranh sống chết Chương 15: Từ chỗ tự nhiên Chương 16: Gió vụt mây vần Chương 17: Đại hội Hoàng Hạc lâu Chương 18: Cao cả biệt hồng trần Chương 19: Phiêu lãng vạn dặm dài Chương 20: Bốn mươi cuộc chiến Chương 21: Nhẫn điều khó nhẫn Chương 22: Những cái khó làm Chương 23: Luận người bên chén rượu Chương 24: Gặp nhau trong mộng Chương 25: Mê Hồn trận Chương 26: Khúc ca giục ngủ Chương 27: Ma hỏa luyện tâm kiếm Chương 28: Phá Vân Chấn Thiên Bút Chương 29: Hoặc thị hoặc phi Chương 30: Thủ túc tương tàn Chương 31: Kỳ ngộ chờ kỳ nhân Chương 32: Quần anh đại hội Chương 33: Đao pháp Đông Doanh Chương 34: Công chúa chiến quần hùng Chương 35: Thiên biến vạn hóa Chương 36: Trên hẳn thông thường Chương 37: Thiên hạ trông vào Chương 38: Không bao giờ ngăn cách Chương 39: Võ lâm đệ nhất nhân Chương 40: Ước hội tử vong Chương 41: Đông Doanh nhất đao Chương 42: Chờ người xứ lạ Chương 43: Mỹ nhân tâm Chương 44: Ngũ Hành cung thần bí Chương 45: Danh tài và mỹ sắc Chương 46: Tìm hoa gặp máu Chương 47: Lâm nguy rõ mặt Chương 48: Huỳnh Kim bí cung Chương 49: Lên trời chưa phải khó Chương 50: Lưu vong hải ngoại