doc truyen an long dai hiep aldh ebook prc download full

Ẩn Long Đại Hiệp

Hoàn thành 29 Chương 608 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hạnh Hoa trang mưu cầu truyền nhân Chương 2: Diệp Lạc bí lục Phụng Diệp kinh Chương 3: Tranh nhau Phụng Diệp, quần long hiện Chương 4: Thất đại phái - Nhất bang - Lưỡng viện Chương 5: Ngộ cố nhân ai ngờ cao thủ Chương 6: Vạn Niên Hắc Tri Thù hộ chủ Chương 7: Nhờ dược thảo đắc ngộ kỳ duyên Chương 8: Thoát Cái bang tái ngộ cố nhân Chương 9: Trận trung thủ đoạn phục nữ nhân Chương 10: Bách Điểu lệnh Phi Báo Hắc Ưng Chương 11: Cổ Lâm viện Ngũ pháp tướng Chương 12: Hữu ưng bất kiến, kiến vô ưng Chương 13: Phụng Diệp kinh náo loạn võ lâm Chương 14: Bộc lộ thân thủ lộ kế mưu Chương 15: Cao nhân hữu tắc cao nhân trị Chương 16: Tứ lão Kỳ Liên lâm thảm họa Chương 17: Ẩn Hiệp - Long Hiệp chân kinh Chương 18: Long - Phụng bất hợp lại lâm nguy Chương 19: Đáp sao đây ân tình mỹ nhân Chương 20: Dùng mưu kế trùng chỉnh Cái bang Chương 21: Loạn Cái bang phát từ Dĩ Hận Chương 22: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan Chương 23: Kỳ Liên sơn phát hiện chân kinh Chương 24: Phá Ngũ kiếm triệt thoái Cổ Lâm Chương 25: Xuôi Miêu Cương đối đầu các phái Chương 26: Kiếm Võ Đang - Xá Lợi Thiếu Lâm Chương 27: Hắc Quy đàm để mất Quy Diệp Chương 28: Chân tướng phơi bày Bắc Hải - Vô Ưu Chương 29: Diệt ác ma vãn hồi cục diện