doc truyen an long dai hiep aldh truyen chu ebook prc download full

Ẩn Long Đại Hiệp

Hoàn thành 29 Chương 2099 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Hạnh Hoa trang mưu cầu truyền nhân Chương 2: Diệp Lạc bí lục Phụng Diệp kinh Chương 3: Tranh nhau Phụng Diệp, quần long hiện Chương 4: Thất đại phái - Nhất bang - Lưỡng viện Chương 5: Ngộ cố nhân ai ngờ cao thủ Chương 6: Vạn Niên Hắc Tri Thù hộ chủ Chương 7: Nhờ dược thảo đắc ngộ kỳ duyên Chương 8: Thoát Cái bang tái ngộ cố nhân Chương 9: Trận trung thủ đoạn phục nữ nhân Chương 10: Bách Điểu lệnh Phi Báo Hắc Ưng Chương 11: Cổ Lâm viện Ngũ pháp tướng Chương 12: Hữu ưng bất kiến, kiến vô ưng Chương 13: Phụng Diệp kinh náo loạn võ lâm Chương 14: Bộc lộ thân thủ lộ kế mưu Chương 15: Cao nhân hữu tắc cao nhân trị Chương 16: Tứ lão Kỳ Liên lâm thảm họa Chương 17: Ẩn Hiệp - Long Hiệp chân kinh Chương 18: Long - Phụng bất hợp lại lâm nguy Chương 19: Đáp sao đây ân tình mỹ nhân Chương 20: Dùng mưu kế trùng chỉnh Cái bang Chương 21: Loạn Cái bang phát từ Dĩ Hận Chương 22: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan Chương 23: Kỳ Liên sơn phát hiện chân kinh Chương 24: Phá Ngũ kiếm triệt thoái Cổ Lâm Chương 25: Xuôi Miêu Cương đối đầu các phái Chương 26: Kiếm Võ Đang - Xá Lợi Thiếu Lâm Chương 27: Hắc Quy đàm để mất Quy Diệp Chương 28: Chân tướng phơi bày Bắc Hải - Vô Ưu Chương 29: Diệt ác ma vãn hồi cục diện