doc truyen am duong gioi adg truyen chu ebook prc download full

Âm Dương Giới

Hoàn thành 73 Chương 3896 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Máu nhuộn Hạ Lan sơn Chương 2: Nơi hang sâu chân truyền tuyệt kỹ Chương 3: Mạc Bắc tứ tuyệt Chương 4: Mạc Bắc tứ tuyệt Chương 5: Thoát thân nơi cổ miếu Chương 6: Ngộ độc tại Kỳ Liên sơn Chương 7: Hai nữ lang núi Trường Bạch Chương 8: Khắc phục Độc Vương Sa Thiên Lý Chương 9: Nơi rừng thông Vô danh tăng xuất hiện Chương 10: Nơi cổ miếu truyền dạy võ công Chương 11: Đáy giếng gặp kỳ duyên Chương 12: Trên đường đi tìm Vô Nhân cốc Chương 13: Thủ đoạn nhục dục mê hồn Chương 14: Đêm khuya vào u cốc Chương 15: Sấm động gió giăng Chương 16: U Linh xuất hiện giữa đêm khuya Chương 17: Xông vào hang cọp Chương 18: Anh hùng sa cơ bị bắt Chương 19: Thanh bảo đao trong viên ngọc quý Chương 20: Xử đại hình nơi Ngũ Hành động Chương 21: Điều kiện đi tìm Long Diên thảo Chương 22: Hai nữ tỳ Xuân Hồng, Hạ Lục Chương 23: Vọng Tình lư chủ trong rừng thông Chương 24: Thây ma bày đại trận Chương 25: Kẻ thù của Vọng Tình lư chủ Chương 26: Âm Dương nhị ma Chương 27: Ám khí Huyền Phách Hàn Châu Chương 28: Cóc ngọc ba chân, phương thuốc giải độc Chương 29: Tìm thuốc trị độc Chương 30: Cả phá Lục Hợp kiếm trận Chương 31: Thạch thất bí mật của Độc Nhãn Thần Cái Chương 32: Biến cố bất ngờ Chương 33: Uống lầm Truy Hồn Đoạt Mệnh đơn Chương 34: Thân thế càng thêm mơ hồ Chương 35: Quái nhân cụt giò là ai? Chương 36: Những điều bí mật của quái nhân cụt giò Chương 37: Bốn Truy Hồn sứ giả của Vô Nhân cốc Chương 38: Triệu tập quần hùng đại hội Chương 39: Gặp gỡ cô gái áo xanh Chương 40: Luyện thần công U Hạo Chương 41: So tài cùng Bạch Cốt giáo chủ Chương 42: Những điều kiện của cuộc so tài Chương 43: Đoạt được Âm Dương kiếm Chương 44: Uy lực của thần công U Hạo Chương 45: Bể tình nổi sóng Chương 46: Thà không biết thân thế còn hơn Chương 47: Hồi 47 Chương 48: Hồi 48 Chương 49: Một cuộc hôn nhân ép buộc Chương 50: Đưa tin về Ngũ Đài sơn