truyen ai phi tram that su khong met moi ap ttskmm apttskmm ebook prc download full

Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi
Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi

Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi

Hoàn thành 181 Chương 1790 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xuyên đến cổ đại Chương 2: Hoàng thượng tựa hồ rất mệt mỏi Chương 2: Lại bị trêu cợt Chương 3: Vô Ưu quốc Chương 3: Hậu cung rối tinh rối mù Chương 4: Được phong làm tiên phi Chương 5: Nguyệt quý phi Chương 6: Phiền toái Chương 7: Trêu cợt Chương 8: Chống lại phi tử của hắn Chương 9: Hoàng đế lười Chương 10: Hoàng thượng ngươi có tiền hay không? Chương 11: Hoàng Thượng keo kiệt Chương 12: Hoàng thượng keo kiệt 2 Chương 13: Hoàng thượng keo kiệt 3 Chương 14: Muốn chỉnh nàng, không có cửa đâu! Hừ Chương 15: Muốn chỉnh nàng, không có cửa đâu! Hừ 2 Chương 16: Muốn chỉnh nàng, không có cửa đâu! Hừ 3 Chương 17: Hoàng thượng keo kiệt cũng hào phóng Chương 18: Hoàng thượng keo kiệt cũng hào phóng 2 Chương 19: Xuất cung 1 Chương 20: Xuất cung 2 Chương 21: Xuất cung 3 Chương 22: Hoàng đế lười tính kế nàng 1 Chương 23: Hoàng đế lười tính kế nàng 2 Chương 24: Dùng Hoàng đế thu được lời lớn Chương 25: Hóa ra là muốn ép buộc nàng 1 Chương 26: Hóa ra là muốn ép buộc nàng 2 Chương 27: Hóa ra là muốn ép buộc nàng 3 Chương 28: Muốn chán ghét chết hắn Chương 29: Nguyệt quý phi ngoại tình Chương 30: Nguyệt quý phi yêu đương vụng trộm 1 Chương 31: Nguyệt quý phi yêu đương vụng trộm 2 Chương 32: Hậu cung rối tinh rối mù Chương 33: Nụ hôn đầu bị cướp 1 Chương 34: Nụ hôn đầu bị cướp 2 Chương 35: Ngươi là người của trẫm, vì sao còn nghĩ tới người khác? 1 Chương 36: Ngươi là người của trẫm, vì sao còn nghĩ tới người khác? 2 Chương 37: Ngươi là người của trẫm, vì sao còn nghĩ tới người khác? 3 Chương 38: Tam đại công tử Chương 39: Tam đại công tử 2 Chương 40: Tam đại công tử 3 Chương 41: Hoàng đế lười tức giận Chương 43: Lại bị trêu cợt 2 Chương 44: Lại bị trêu cợt 3 Chương 45: Lại đang làm cái quỷ gì? Chương 46: Lại đang làm cái quỷ gì 2 Chương 47: Bênh vực kẻ yếu Chương 48: Sa thải Hoàng đế lười Chương 49: Sa thải Hoàng đế 2