truyen ai phi nang dam khong dong phong apndkdp ebook prc download full

Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng

Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng

Hoàn thành 104 Chương 1105 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: đường chạy trốn không có cửa, bị bắt Chương 2: Rắn đại ca, đừng đuổi theo Chương 3: Tiểu Thanh, ngươi đồng ý không? Chương 4: Vương gia, ngài không hài lòng sao? Chương 5: Ném vào ao sen làm mồi cho cá Chương 6: Bổn vương không ngủ, ngươi cũng không thể ngủ Chương 7: Bổn vương không có hứng thú Chương 8: Sư phụ phong lưu nói nhiều Chương 9: Sư phụ đòi tiền, Vương Gia đòi mạng Chương 10: Sư phụ a! Rất mất mặt Chương 11: Sư phụ nhớ nhung thân thể ngươi Chương 12: Sờ ngực là một việc như thế này Chương 13: Hoàng đế không vội, thái giám lại gấp Chương 14: Ngươi đi, Bạch Tiểu Thố ở lại Chương 15: Sư phụ, người dám bán con! Chương 16: Phu quân vương gia không được tự nhiên Chương 17: Một nam, một nữ, một xà Chương 18: Đầu thái tử biến thành trọc rồi! Chương 19: Tiểu Thố và Vương gia ôm nhau rồi! Chương 20: Gặp phải bại hoại Chương 21: hình như đã xảy ra chuyện Chương 22: Danh hiệu vương gia không dùng được ở trong tù Chương 23: Vương gia phu quân, chàng thật hung ác Chương 24: Bạch Tiểu Thố, ngươi ầm ỹ cái gì Chương 25: Vương gia mỹ nam, yêu cầu xức thuốc. Chương 26: Con thỏ muốn tạo phản Chương 27: trung niên mỹ nam đại thúc Chương 28: thiên hạ đệ nhất thỏ Chương 29: Vương Gia không bình thường, Hoàng đế cũng không bình thường Chương 30: Hoàng đế đại thúc thất bại rồi. Chương 31: Hình như thích hắn rồi! Chương 32: Thái tử gặp phải xui xẻo lớn rồi. Chương 33: Con thỏ ngu xuẩn, phiền chết hắn rồi! Chương 34: Sư phụ từ trên trời rơi xuống. Chương 35: Sư phụ là người xấu xa. Chương 36: Phiền toái lặng lẽ tới. Chương 37: Sư phụ thối, người thật sự quá thối nát! Chương 38: Buổi tối con mắt giống như đang buông xuống vậy Chương 39: sư phụ bị thương nặng Chương 40: Sắc thuốc, đốt phòng bếp Chương 41: Vương Gia ra chiêu ‘độc’. Chương 42: Vương Gia, ngài ghen sao? Chương 43: Hu hu, đau chết mất! Chương 44: Vương Gia không bình thường Chương 45: Ăn no con mắt rủ xuống chỉ muốn ngủ. Chương 46: Hoàng mệnh không thể trái Chương 47: Vương Gia phu quân, ôm ôm! Chương 48: Gọi trẫm là Hiên Chương 49: Bạch TIểu Thố là của Bổn vương! Chương 50: Mạng treo lơ lửng