doc truyen truyen chu ebook prc download full

Thùy thuyết nhất định công sủng thụ

Đang cập nhật Convert 32 Chương 694 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

*** Hán Việt: Thùy thuyết nhất định công sủng thụ (Ai nói nhất định công sủng thụ)
Xuyên qua?! Hảo đi, xuyên qua liền xuyên qua, nhật tử tổng muốn quá không phải? Ta cái đi, xuyên qua liền xuyên qua đi, vẫn là thú nhân thế giới! Thân ái xuyên qua đại đại, ngươi là khảo nghiệm ta sinh tồn năng lực sao? Hảo đi xuyên qua tới sao có thể mộc có cùng thú nhân nói một hồi tốt đẹp nhân thú luyến đâu ~ đây là một người bình thường xuyên qua đến thú nhân thế giới chỉ mình lực lượng cùng hắn gia tiểu công đem nhật tử quá tốt văn.

5 chương truyện mới nhất