doc truyen ac han ah truyen chu ebook prc download full

Ác Hán

Hoàn thành 499 Chương 34589 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện kể về Đổng Phi, là một nhân viên kiểm lâm, sống lại làm con trai của Đổng Trác, trời sinh xấu xí, bị cả cha và mọi người khinh bỉ nhìn như yêu quái, nhưng bù lại thần lực kinh người, mười tuổi đã có thể đánh bại thanh niên trai tráng, sau được chân truyền và vũ khí là cặp chùy của Phục Ba tướng quân Mã Viện. Dựa vào thân dũng mãnh phi thường, một chút kiến thức lờ mờ về Tam Quốc, y thu gom một ít nhân tài, dần dần phát triển. Tất cả những điều y làm chỉ là vì bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình thoát khỏi guồng quay của lịch sử.

Nhận xét:
Nhược điểm duy nhất là nhân vật chính hơi quá trọng tình nghĩa, nên bị dằng co trung nghĩa với vua, với nhà Hán, hơn nữa quá mức làm khó NVC, các trận đánh quá mức hung hiểm, ưu thế ban đầu thường thuộc về đối phương. Nhưng truyện hay ở cách đánh giá các nhân vật: tại sao Đổng Trác lại tàn sát văn thần như vậy, bởi vì xuất thân võ tướng, nên y bị khinh rẻ, hà hiếp, các nhân vật trong truyện đều có tính cách tương đối độc lập, tình tiết hợp lý, dẫn quân thế nào, quân lương bổ sung ra sao, tình báo, huấn luyện ... Đều rất khó khăn, chứ không phải ra một hai sáng kiến là quân lương đầy ắp, binh lính tinh nhuệ! Hơn nữa, không phải ai cũng vô địch, ai cũng có thời kỳ đỉnh cao, ngựa cũng vậy, đều lên đỉnh rồi xuống dốc ... Rất chân thật.

Ác Hán là truyện tam quốc đặc trưng cho thể loại mãnh tướng với những trận đánh đầy nhiệt huyết, một tác phẩm không thể bỏ qua cho những ai yêu mến Tam Quốc.

Chương 1: Sống lại (1) Chương 2: Sống lại (2) Chương 3: Ấu Tử Đổng Trác Chương 4: Trời Sinh Lực Vương Chương 5: Trời Sinh Lực Vương (2) Chương 6: Sát Nhân Ca (1) Chương 7: Sát Nhân Ca (2) Chương 8: Dục Vọng - Một Người Địch Vạn Chương 9: Dục Vọng - Một Người Địch Vạn (2) Chương 10: Phục Di Bảo Khố Chương 11: Phục Di Bảo Khố (2) Chương 12: Kim Thành Phá Khương (1) Chương 13: Đại Tỷ (1) Chương 14: Đại Tỷ (2) Chương 15: Lôi Cổ Úng Kim Chuỳ (1) Chương 16: Lôi Cổ Úng Kim Chuỳ (2) Chương 17: Sư Tông Thú(1) Chương 18: Sư Tông Thú(2) Chương 19: Mã Nô Tiểu Thiết(1) Chương 20: Mã Nô Tiểu Thiết(2) Chương 21: Tâm Tư(1) Chương 22: Tâm Tư(2) Chương 23: Giết Chóc(1) Chương 24: Giết Chóc(2) Chương 25: Giết Chóc(3) Chương 26: Quan Nhị Ca Làm Sao Bây Giờ. Chương 27: Quan Nhị Ca Làm Sao Bây Giờ.(2) Chương 28: Sở Vi Hà Lai Chương 29: Sở Vi Hà Lai (2) Chương 30: Cầu Quan (1) Chương 31: Cầu Quan (2) Chương 32: Phóng Trường Tuyến Chương 33: Tâm Tư Lục Y Chương 34: Tâm Tư Lục Y (2) Chương 35: Đám Hỏi Vệ Gia (1) Chương 36: Đám Hỏi Vệ Gia (2) Chương 37: Xao Sơn Chấn Hổ (1) Chương 38: Xao Sơn Chấn Hổ (2) Chương 39: Giết Người " Công Tử" Chương 40: Giết Người Công Tử (2) Chương 41: A Sửu Tương Tuy (1) Chương 42: A Sửu Tương Tuy (2) Chương 43: Tây Bộ Đô Uý (1) Chương 44: Tây Bộ Đô Uý (2) Chương 45: Hoàng Hà Cửu Khúc Chương 46: Yến Vô Hảo yến (1) Chương 47: Yến Vô Hảo yến (2) Chương 48: Ngựa Chấn Kim Thành (1) Chương 49: Ngựa Chấn Kim Thành (2) Chương 50: Ngựa Chấn Kim Thành (3)