doc truyen 40 ngay ket hon 4nkh truyen chu ebook prc download full

40 Ngày Kết Hôn

Hoàn thành 59 Chương 5716 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Truyện 40 Ngày Kết Hôn thuộc thể loại ngôn tình quân nhân hay đặc sắc. Vị thiếu tá nhận được một phần thưởng là một số tiền rất lớn cũng với bốn mươi ngày nghĩ phép. 

Bốn mươi ngày là quá đủ cho một tuần trăng mật, vì vậy thiếu tá Lục muốn kết hôn để ổn định cuộc sống tương lai cho mình.

Liệu những ngày ngắn ngủi này thiếu tá Lục có tranh thủ ăn sạch cô vợ nhỏ bé nõn nà của mình...Các bạn cùng nhau đón đọc nhé!!!

Chương 1: Ngày Thứ Nhất Chương 2: Ngày Thứ Hai 1 Chương 3: Ngày Thứ Hai 2 Chương 4: Ngày Thứ Ba Chương 5: Ngày Thứ Tư Chương 6: Ngày Thứ Năm 1 Chương 7: Ngày Thứ Năm 2 Chương 8: Ngày Thứ Sáu 1 Chương 9: Ngày Thứ Sáu 2 Chương 10: Ngày Thứ Bảy Chương 11: Ngày Thứ Tám Chương 12: Ngày Thứ Chín Chương 13: Ngày Thứ Mười Chương 14: Ngày Thứ Mười Một Chương 15: Ngày Thứ Mười Hai 1 Chương 16: Ngày Thứ Mười Hai 2 Chương 17: Ngày Thứ Mười Ba Chương 18: Ngày Thứ Mười Bốn Chương 19: Ngày Thứ Mười Lăm Chương 20: Ngày Thứ Mười Sáu 1 Chương 21: Ngày Thứ Mười Sáu 2 Chương 22: Ngày Thứ Mười Bảy Chương 23: Ngày Thứ Mười Tám Chương 24: Ngày Thứ Mười Chín 1 Chương 25: Ngày Thứ Mười Chín 2 Chương 26: Ngày Thứ Hai Mươi Chương 27: Ngày Thứ Hai Mươi Mốt 1 Chương 28: Ngày Thứ Hai Mươi Mốt 2 Chương 29: Ngày Thứ Hai Mươi Hai 1 Chương 30: Ngày Thứ Hai Mươi Hai 2 Chương 31: Ngày Thứ Hai Mươi Ba 1 Chương 32: Ngày Thứ Hai Mươi Ba 2 Chương 33: Ngày Thứ Hai Mươi Bốn Chương 34: Ngày Thứ Hai Mươi Lăm 1 Chương 35: Ngày Thứ Hai Mươi Lăm 2 Chương 36: Ngày Thứ Hai Mươi Sáu Chương 37: Ngày Thứ Hai Mươi Bảy 1 Chương 38: Ngày Thứ Hai Mươi Bảy 2 Chương 39: Ngày Thứ Hai Mươi Tám 1 Chương 40: Ngày Thứ Hai Mươi Tám 2 Chương 41: Ngày Thứ Hai Mươi Chín 1 Chương 42: Ngày Thứ Hai Mươi Chín 2 Chương 43: Ngày Thứ Ba Mươi 1 Chương 44: Ngày Thứ Ba Mươi 2 Chương 45: Ngày Thứ Ba Mươi Mốt Chương 46: Ngày Thứ Ba Mươi Hai Chương 47: Ngày Thứ Ba Mươi Ba Chương 48: Ngày Thứ Ba Mươi Tư, Ba Mươi Lăm Chương 49: Ngày Thứ Ba Mươi Lăm 2 Chương 50: Ngày Thứ Ba Mươi Sáu