doc truyen 35 milimet yeu 3my truyen chu ebook prc download full

35 Milimet Yêu

Hoàn thành 44 Chương 2340 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

35 Milimet Yêu là gì? Đố là một điều bí ẩn của tác giả Mèo Vớt Ánh Trăng khi viết nên truyện này. Con số 25 có thể là gì? Nó là độ rộng của con tim? Hay là chiều rộng của một cuộn phim mà thôi?

Dù tim cô có rộng thế nào cũng không thể chứa anh được, anh không nằm trong tim cô.

Anh vẫn cố gắng bằng mọi sự thu hút của mình để chiếm lấy 35 millimet trong tim cô? Liệu anh sẽ làm được chăng?