doc truyen di gioi chi trieu hoan anh hung dgcthah truyen chu ebook prc download full

Dị giới chi triệu hoán anh hùng

Nháp Convert 0 Chương 0 lượt đọc

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chư thiên vạn giới, tam đại tiên linh thánh đình, tứ đại tà ma đế quốc, bát đại nhân tộc hoàng triều, vì ngày đó chủ chi vị, nhấc lên vô tận gió lửa, chém giết vạn năm
Đến trường thanh hoàng triều bạch vương sơ lập, Hoa Hạ anh hùng hoá trang lên sân khấu, Triệu Tử Long đơn thương độc mã đạp vỡ la sát một trời một vực, trần khánh chi tám ngàn áo bào trắng thẳng hạ mục yêu tám mươi mốt thành, quách phụng hiếu di kế định côn ngô, Chu Công cẩn khí phách hạ Giang Nam……
Chư thần san sát, trích tinh lấy nguyệt, duy ta Hoa Hạ anh hùng

5 chương truyện mới nhất