doc truyen truyen chu ebook prc download full

Vũ Hoàng Tiên Đế

Đang cập nhật Convert 53 Chương 4690 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một đời siêu cấp cường giả Vũ Hoàng vì truy cầu vô thượng đại đạo đã xong vô cùng vô tận bí cảnh cuối cùng lấy được công pháp "Bá Thể Chân Kinh " . Vì sinh cơ đã gần cạn cuối cùng quyết đinh luyện chế Luân Hồi Đan nhưng không may Ma Tộc bùng nổ Nhân Tộc thảm bại liên tiếp cuối cùng tất cả các cường giả quyết định dùng thượng cổ trận pháp "Sinh Tử Huyền Linh Trận" để tạm thời trấn áp Ma tộc 10 vạn năm để duy trì sinh cơ cuối cùng . Bất ngờ trọng Sinh vào 10 vạn năm sau vào thiếu niên trùng tên từ đây bắt đầu hành trình nghịch thiên cải mệnh.
CẢNH GIỚI ở Nam Vũ Đại Lục: Được Chia làm
Phàm Cảnh,Nguyên Cảnh ,khí Cảnh,Huyền Cảnh ,Hoàng cảnh,Địa Cảnh,Thiên Cảnh, Đế Cảnh,Thần Cảnh.
Cảnh giới ở thần vực: kim đan, nguyên anh, Vương Cảnh, Thánh Cảnh.
Cảnh giới ở tiên vực:
Nguyên đan, Tiên Cảnh, Vũ Anh, Tiên Đế .

Chương 1 : Sống lại Chương 2 :Chữa thương Chương 3 : Lý Hoàng Thành Chương 4 :Trúc Bảo Thương hội Chương 5 :Làm giao dịch Chương 6 : Điên cuồng đấu giá Chương 7:Ta Không gặp Chương 8 : Tam Đại gia tộc lo lắng Chương 9 : Đến luyện dược sư công hội Chương 10 : Ai mới là phế vật ? Chương 11: Bất ngờ Chương 12: Luyện Chể Tẩy Tủy Đan Chương 13: Thành Đan Chương 14:Đột phá phàm cảnh thất trọng Sơ Kỳ Chương 15: Tiến Vào Hoang Thú Sơn Mạch Chương 16: Bích Độc Mãng Xà Chương 17: Chiến Đấu Kịch Liệt Chương 18: Trở lại Lý Hoàng Thành Chương 19: Đại Hội Thiên Tài Chương 20: Ngưng Tụ Đan Điền Chương 21: Vũ Bá Trở Về Chương 22: Đại Hội bắt đầu Chương 23: Gặp lại vị hôn thê Lý Thiên Tuyết Chương 24: Phế Vũ Tào Chương 25: Nguyệt Âm Thần thể Chương 26: Toàn trường há mồm Chươnh 27: Thu Tần Nhi làm đệ tử Chương 28: Tần gia ngạc nhiên Chương 29: Top 10 thiên tài Chương 30: Tất Cả cùng lên ta không có thời gian chơi với các ngươi Chương 31: Đánh Bại Lý Quang Thắng Chương 32: Hắn là Vũ Hoàng Chương 33: Trận Chung Kết Chương 34: Đùa Giỡn Vũ Bá Chương 35: Dị Hỏa Chương 36: Kịch liệt Chiến đấu( thượng) Chương 37: kịch liệt chiến đấu (trung) Chương 38: kịch liệt chiến đấu (hạ) Chương 39: Gặp lại Phụ thân Chương 40: Phụ Tử tình thăm. Chương 41: Đột phá Nguyên Cảnh Nhị trọng hậu Kỳ đỉnh phong Chương 42: Mâu thuẫn Tiệm luyện khí (thượng) Chương 43: Mậu thuẫn tiệm luyện khí (trung) Chương 44: Mậu thuẫn tiệm luyện khí hạ Chương 45: Tỷ Thí luyện khí (thượng) Chương 46: Tỷ Thí luyện khí (trung) Chương 47: Tỷ thí luyện khí (hạ) Chương 48: uy hiếp ta không có khả năng Chương 49: Thu Thiên Bích Ngọc làm đệ tử Chương 50: "Thôn Thiên điển tịch công pháp"