Các truyện của Kha Nguyễn

  • Chúa Tể Truyền Kỳ

    Tác giả: Thần Hỏa

    7 Chương    14/02/2018 10:12

    Ta là thánh thể, trên trời dưới đất, duy ta chúa tể. Một kiếm tung hoành, đạo đạo thần quang, bao quát chúng sinh, nhìn xuống chư hùng, hùng thị vạn núi trăm tông, thôn tính viễn cổ trăm ngàn đại t...