doc truyen truyen chu ebook prc download full

Tuổi Học Sinh

Đang cập nhật 1 Chương 2086 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tôi, Trần Thế Long, là một thằng đực rực vẫn còn F.A mặc dù đã 18 cái xuân xanh. Quãng thời gian học sinh trôi qua dài lê thê và bất tận với nhiều kĩ niệm vui buồn cho đến khi tôi học lớp 12, năm cuối cùng của thời Trung Học Phổ Thông. Nhiều chuyện bất ngờ xảy đến với tôi, mà người bắt đầu mọi chuyện chính là nhỏ học sinh mới, Dương Thu Linh.
Một câu chuyện về lớp 12A vô đối nhất khối, ăn nhiều nhất khối và cũng nghịch nhất khối.

5 chương truyện mới nhất