doc truyen truyen chu ebook prc download full

Hoả Ảnh-One Piece Hệ Thống Tại Dị Giới

Ngưng Convert 11 Chương 29014 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Lâm Dạ xuyên qua dị giới mang theo hoả ảnh-one piece hệ thống tung hoành tạo nên một truyền kì từ cổ chí kim chưa từng có.
Cảnh giới:Luyện Khí-Ngưng Dịch-Kết Đan-Nguyên Anh-Hoá Thần-Thiên Địa-Đại Đạo

5 chương truyện mới nhất