doc truyen truyen chu ebook prc download full

NGÂN HÀ XƯNG BÁ

Đang cập nhật Convert 689 Chương 10457 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Giới thiệu Chương 1 Trò chơi Chương 2 Hạm đội bị lạc Chương 3 Thực dân? Chương 4 Phát hiện Chương 5 Nhìn rõ Chương 6 Dò xét Chương 7 San Francisco 1 Chương 8 San Francisco 2 Chương 9 San Francisco 3 Chương 10 San Francisco (4) Chương 11 San Francisco (5) Chương 12 San Francisco (6) Chương 13 San Francisco (7) Chương 14 Công bố Chương 15 Xôn xao dư luận (thượng) Chương 16 Xôn xao dư luận (hạ) Chương 17 Trạm không gian tù binh Chương 18 Toàn hạm đội hạ xuống Chương 19 Đánh cược Chương 20 đại biểu toàn thế giới Chương 21 chặn lại Chương 22 hương vị ngọt ngào đêm Chương 23 phát hiện Chương 24 hy vọng hoặc tuyệt vọng Chương 25 nghênh trở về quân chủ (thượng) Chương 26 nghênh trở về quân chủ (trung) Chương 27 nghênh trở về quân chủ (hạ) Chương 28 quân chủ giá lâm Chương 29 hỗn loạn ra sân Chương 30 xoay ngược Chương 31 từ phế trạch đến đế quốc quân chủ Chương 32 ngang hàng thần Chương 33 tiểu quan lo lắng Chương 34 ngự tiền hội nghị CHương 35 gió lốc (1) Chương 36 gió lốc (2) Chương 37 gió lốc (3) Chương 38 gió lốc (4) Chương 39 gió lốc (5) Chương 40 gió lốc (6) Chương 41 gió lốc (7) Chương 42 gió lốc (8) Chương 43 Hai loại lập trường Chương 44 trong vũ trụ có giá trị nhất tài sản Chương 45 Ly biệt Chương 46 không mời mà tới Chương 47 mời phỏng vấn Chương 48 Bùng nổ lam tinh nhân Chương 49 ý nghĩ