doc truyen nguoc ve thoi minh nvtm truyen chu ebook prc download full

Ngược về thời Minh

Nháp 401 Chương 32558 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Quyển 1 – Khói lửa suốt ba tháng -- Chương 1 - Thiện nhân chín kiếp Chương 2 - Lén vượt thời không Quyển 1 – Khói lửa suốt ba tháng -- Chương 1 - Thiện nhân chín kiếp Chương 2 - Lén vượt thời không Chương 3 - Chết đi sống lại Chương 4 - Gia cảnh nghèo khó Chương 5: Lá lành đùm lá rách Chương 6: Rời nơi núi đồi Chương 7: Người đẹp trên lưng ngựa Chương 8: Đưa nhau ra cửa quan Chương 9: Nhà có vợ hiền Chương 10: Bày ra kế hiểm Chương 11: Bị Quan Đày Đọa Chương 12: Dây Dưa Kéo Dài Chương 13: Sư Gia Danh Dự Chương 14: Luận Bàn Về Chữ Trinh Chương 15: Hiểu Lầm Viên Trân Châu Chương 16: Lời Bịa Đặt Đáng Yêu Chương 17: Thuyết Con Ếch Chương 18: Khói Hiệu Đêm Giao Thừa Chương 19: Lão Huyện Lệnh Điên Chương 20: Huyện Thừa Gầm Thét Chương 21: Tình Yêu Đơn Giản Chương 22: Trận Chiến Lúc Bình Minh Chương 23: Tráng Sĩ Chặt Tay * Chương 24: Phong Ma Côn Pháp Chương 25: Thời Khắc Hiểm Nguy Chương 26: Cứu Binh Bất Ngờ Chương 27: Giám Quân, Gian Quân Chương 28: Dịch Thừa Tạm Quyền Chương 29: Mở Kho Phát Lương Chương 30: Mồng Một Tết Chương 31: Hai Con Hổ Chương 32: Ngầm Tỏ Tấm Lòng Chương 33: Mã Ngang Tòng Quân Chương 34: Mưa Gió Kéo Tới Chương 35: Phục Binh Bốn Bề Chương 36: Cướp Đường Mà Chạy Chương 37: Lằn ranh sống chết Chương 38: Đêm dài đằng đẵng Chương 39: Không lòng dạ nào để ngủ Chương 40: Thoát hiểm Chương 41: Lo trước tính sau Chương 42: Nhìn nhau say đắm Chương 43: Cẩm Y Bách hộ Chương 44: Trăng tỏ khó tròn Quyển 2 – Nhắm mắt vào kinh -- Chương 45 – Mùa xuân đã đến Chương 46 – Niềm vui chốn khuê phòng Chương 47 - Không gần nữ sắc Chương 48 - Thăng quan mù mờ