doc truyen truyen chu ebook prc download full

Mạnh nhất hệ thống

Đang cập nhật Convert 19 Chương 5928 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Mạnh nhất hệ thống tóm tắt: Ta chính là mạnh nhất.
Vô nghĩa không nói nhiều, đã có xong bổn lão thư 《 ta là thần hào ta sợ ai 》, 《 ta là thần hào ta sợ ai 2》.

Đã ra gần 500 chương, vừa đọc vừa làm nên ngày 2-3 chương :D

5 chương truyện mới nhất