Các truyện của Công Minh

  • Trọng Sinh Uchiha Madara

    27 Chương    04/12/2016 10:40

    Trọng sinh thành Uchiha Madara Tiêu dao tất cả thế giới . Trong truyền thuyết Việt Nam , Trung Quốc , vv..vv! Anime thì miễn bàn ?! Bá đạo , nhiều gái , không ngu , âm mưu thì thoáng nhẹ không hack não . Gâ...