doc truyen truyen chu ebook prc download full

Deleted Project 2

Ngưng Convert 2 Chương 2333 lượt đọc

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

" Thiên hạ cẩu nhân, tại sao các người lại không cứu mẫu thân ta !!! "
Thanh âm của hắn vang vọng khắp Trường Sơn...
Trong đó, đau thương có, giận dữ có, thê lương đến tột cùng...
Mưa bắt đầu nặng dần, không ai phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt của hắn
Mưa ! Có nặng bằng lòng hắn ?
Mưa ! Sầu này, giải làm sao ?
Hận thù - Hai chữ viết bằng máu gia đình hắn !
Tu tiên - Hai chữ dùng máu của hắn để khắc nên con đường hắn đi !!
Tu tiên, để thành tiên ?!
Ta tu tiên, để thành ma !!!

5 chương truyện mới nhất