doc truyen truyen chu ebook prc download full

Xuyên Qua Chư Thiên Vạn Giới

Hoàn thành Convert 994 Chương 363523 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Mỗi đóa hoa là một thế giới,
Một lá một bồ đề,
Tiếu ngạo, Thiên Long, Phong Vân, Tiên Kiếm, Cổ Kiếm, Thục Sơn, Dương Thần, Hồng Hoang... Xuyên toa Chư Thiên Vạn Giới, ta vì là thế giới chi chủ!