doc truyen quan lam chua thien de lam vo hiep dlvh truyen chu ebook prc download full

Đế Lâm Võ Hiệp
Đế Lâm Võ Hiệp

Đế Lâm Võ Hiệp

Tác giả: Cách Bích Lão Vương 01 Thể loại: Đồng Nhân, Võ Hiệp Nguồn: http://tangthuvien.vn/

Hoàn thành Convert 790 Chương 460261 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Quân Lâm Chư Thiên - Đế Lâm Võ Hiệp.

1 khỏa Tử Sắc Viên Châu, một đoạn Bất Hủ Truyền Kỳ, một cái xuyên toa Chư Thiên Vị Diện người.

Phùng duệ lần đầu tiên mặc việt dị vị diện, là một cái tu chân vị diện, hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục bái nhập thất đại môn phái một trong Thanh Hư Môn, nhưng bởi vì ở Tàng Kinh Các trộm đạo công pháp, thiếu chút nữa bị Trúc Cơ Kỳ Tu Sĩ đánh giết, cuối phải chạy về Địa Cầu.

Nói ngắn lại, đây là một cái Tu Chân Giả, vi cầu Trường Sinh Cửu Thị, không ngừng xuyên toa Chư Thiên Vạn Giới cố sự.

Tầm Tần Ký -> Xạ Điêu -> Đại Đường Song Long Truyện -> Phong Vân -> Cổ Kiếm Kỳ Đàm I -> Tru Tiên -> Đấu Phá Thương Khung -> Cổ Kiếm Kỳ Đàm II -> Phi Thiên -> Thiên Long Bát Bộ -> Tiếu Ngạo Giang Hồ -> Hồng Hoang (*Tiệt Giáo) -> Thục Sơn -> Thần Mộ -> Tây Du -> Già Thiên -> Tử Vi (*đéo biết là phim nào) -> Thế Giới Hoàn Mỹ -> Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm (*Một Phần Bộ Tiểu Lý Phi Đao) -> Phong Thần Ký -> Hỗn Nguyên (*botay. Com) -> Phạt Thiên -> Khử Tà Diệt Ma (*Đồ Cổ Đấy Các Bác) -> Tây Du II -> Chủ Thần -> Thiên Đạo -> Phật Vốn Là Đạo -> Hoa Thiên Cốt -> Tiên Nghịch -> Tây Du III -> Vĩnh Sinh

Quyển 1: Tầm Tần - Chương 1: Địa Cầu Thượng duy nhất Tu Sĩ Quyển 1: Tầm Tần - Chương 2: Tái lâm Dị Vị Diện Quyển 1: Tầm Tần - Chương 3: Cự Lộc Hầu Triệu Mục Quyển 1: Tầm Tần - Chương 4: Hàm Đan Thành Quyển 1: Tầm Tần - Chương 5: Tiên Nhân thuật lại Quyển 1: Tầm Tần - Chương 6: Câu cá người Quyển 1: Tầm Tần - Chương 7: Bần đạo Thái Huyền Tử Quyển 1: Tầm Tần - Chương 8: Thị nữ Tiểu Nhã Quyển 1: Tầm Tần - Chương 9: Tam cố nhà tranh thượng Quyển 1: Tầm Tần - Chương 10: Tam cố nhà tranh hạ Quyển 1: Tầm Tần - Chương 11: Luyện Khí trung kỳ Quyển 1: Tầm Tần - Chương 12: Hoà Thị Bích Quyển 1: Tầm Tần - Chương 13: Triệu Quốc Thượng Sư Quyển 1: Tầm Tần - Chương 14: Kiếm Lục Quyển 1: Tầm Tần - Chương 15: Lên ngôi nghi thức Quyển 1: Tầm Tần - Chương 16: Ma Thuật? Quyển 1: Tầm Tần - Chương 17: Miệng phun kiếm quang Quyển 1: Tầm Tần - Chương 18: Vương Cung nội kho Quyển 1: Tầm Tần - Chương 19: Ô Gia phản loạn Quyển 1: Tầm Tần - Chương 20: Ô Đình Phương Quyển 1: Tầm Tần - Chương 21: Tiên Lộ Quỳnh Tương Quyển 1: Tầm Tần - Chương 22: Danh chấn thiên hạ Quyển 1: Tầm Tần - Chương 23: Hóa Hình Chi Thuật Quyển 1: Tầm Tần - Chương 24: Yến hội Quyển 1: Tầm Tần - Chương 25: Kỷ Yên Nhiên Quyển 1: Tầm Tần - Chương 26: Hạng Thiếu Long hạ tràng Quyển 1: Tầm Tần - Chương 27: Phiếu Miểu Sơn Trang Quyển 1: Tầm Tần - Chương 28: Thích Khách Quyển 1: Tầm Tần - Chương 29: Nhất phu đương quan Quyển 1: Tầm Tần - Chương 30: Tru diệt Triệu Mục Quyển 1: Tầm Tần - Chương 31: Luyện Khí 6 tằng Quyển 1: Tầm Tần - Chương 32: Lâm Sở Đô Quyển 1: Tầm Tần - Chương 33: Độc sấm quân doanh Quyển 1: Tầm Tần - Chương 34: Thủ ngươi Hạng Thượng Nhân đầu Quyển 1: Tầm Tần - Chương 35: Tùy Hầu chi châu Quyển 1: Tầm Tần - Chương 36: Uy hiếp thiên hạ Quyển 1: Tầm Tần - Chương 37: Các nước Đặc Sứ Quyển 1: Tầm Tần - Chương 38: Thứ 4 ngôi sao Quyển 1: Tầm Tần - Chương 39: Hôn lễ Quyển 2: Xạ Điêu - Chương 1: Thái Huyền Giáo Quyển 2: Xạ Điêu - Chương 2: Quỳ Hoa cùng Cửu Âm Quyển 2: Xạ Điêu - Chương 3: Mã Ngọc Quyển 2: Xạ Điêu - Chương 4: Kinh vi thiên nhân Quyển 2: Xạ Điêu - Chương 5: Kiếm Ma di cốc Quyển 2: Xạ Điêu - Chương 6: Mượn tiền thuật Quyển 2: Xạ Điêu - Chương 7: Luyện hóa xà đảm Quyển 2: Xạ Điêu - Chương 8: Huyền thiết Quyển 2: Xạ Điêu - Chương 9: Giá lâm Thiết Chưởng Bang Quyển 2: Xạ Điêu - Chương 10: Cừu Thiên Nhận Quyển 2: Xạ Điêu - Chương 11: Luyện Khí 12 tầng