doc truyen truyen chu ebook prc download full

Chinh Chiến Vạn Giới

Ngưng Convert 809 Chương 282744 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đây là một gã Võ Giả, dựa vào một cây trường thương, chinh chiến Chư Thiên Vạn Giới cố sự!
Thế giới thì loạn xí ngầu từ điện ảnh cho đến huyền huyễn, võ hiệp đến tiên hiệp. Độ thị --> khoa huyễn.
Cùng tác giả bộ Đế Lâm Võ Hiệp
Truyện đã bị xóa khỏi qidian. Rất tiếc bộ này coi như xong...................

5 chương truyện mới nhất

Chương 1:: Thí luyện trở về Chương 2:: Phá Long Chi Thương Chương 3:: Thương Pháp Tông Sư Chương 4:: Tầm Long Quyết thế giới Chương 5:: Ứng Thải Hồng Chương 6:: Đón gió tẩy trần Chương 7:: Mạc Kim Giáo Úy Chương 8:: Bỉ Ngạn Hoa Chương 9:: Thảo nguyên Chương 10:: Phân kim định huyệt Chương 11:: Kỹ thuật bắn súng như thần Chương 12:: Độc thi Chương 13:: Liên hoàn cầu treo Chương 14:: Cuối cùng 1 viên đồng huy Chương 15:: Áo Cổ Chương 16:: Trở mặt Vô Tình Chương 17:: Ảo cảnh Chương 18:: Phạt tủy tiểu thành Chương 19:: Tam Quốc thế giới Chương 20:: Đổng Trác Chương 21:: Thương chọn Lữ Bố Chương 22:: 18 đường chư hầu Chương 23:: Hổ Lao Quan Chương 24:: Giang Đông mãnh hổ Chương 25:: Hoa Hùng khoe oai Chương 26:: Đấu tướng - Thượng Chương 27:: Đấu tướng - Trung Chương 28:: Đấu tướng - Hạ Chương 29:: Lấy 1 địch 9 Chương 30:: Không người nào có thể địch Chương 31:: Tan nát cõi lòng Tào Tháo Chương 32:: Hóa tàm kết dũng Chương 33:: Dạ tập (đột kích ban đêm) Chương 34:: Trong vạn quân lấy địch thủ cấp - Thượng Chương 35:: Trong vạn quân lấy địch thủ cấp - Hạ Chương 36:: 1 thương thuấn sát Chương 37:: 7 sát thương Chương 38:: Nhiệm vụ đánh giá Chương 39:: Thế giới Chương 40:: Lôi Thần yêu cầu Chương 41:: Cùng lên đi Chương 42:: Vui lòng phục tùng Chương 43:: Đoán Thể công quyết Chương 44:: Tắm thuốc Chương 45:: Bộ đội đặc chủng giải thi đấu Chương 46:: Bỉ Ngạn Hoa nát Chương 47:: 1 minh kinh người Chương 48:: Diệp Thốn Tâm phát uy Chương 49:: Xin mời Lý Cách đàm luận 1 đàm luận Chương 50:: Lôi kéo