doc truyen truyen chu ebook prc download full

Xin Chào, Đại Thần!

Hoàn thành 8 Chương 2019 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thể loại: Hiện đại, võng phối, nhẹ nhàng, ấm áp, 1x1, ngắn, HE
Tình trạng: 8 chương
Nguồn edit: Miyu Hikaru (moemoemiyu)

Giới thiệu:
Một câu truyện ngắn XDDD Rất khả ái, rất manh ~~~
Ôn nhu phúc hắc công vs Thiên nhiên ngốc manh thụ.
Từ Hạo [Xuân Nhật Hòa Phong] x Tạ Nhất Minh [Tiểu Tạ]