doc truyen truyen chu ebook prc download full

Hán mạt đế nghiệp

Hoàn thành 59 Chương 5352 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hán mạt đế nghiệp tóm tắt: Ích kỷ, hư vinh, ngụy quân tử; tham lam, tàn nhẫn, dã tâm gia; đê tiện, thiếu tình cảm, tính lương bạc; thục nữ, mỹ phụ, dâm nhân thê. Sinh mệnh cũng có nhai, dục vọng cũng không nhai. Vương dực hán mạt, không có tận trung báo quốc, không có cứu sống dân với nước lửa, chỉ có ngập trời dã tâm cùng bành trướng thú tính. Chiến đàn: 595816116 https://