Chính Sách Bảo Mật

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau về bạn, gồm:

Thông tin đăng ký

Khi bạn đăng ký tài khoản, bạn được yêu cầu phải cung cấp các thông tin như tên, địa chỉ email, ngày sinh và giới tính, giới thiệu bản thân, hình đại diện (avatar).

Thông tin mà bạn chọn để chia sẻ

Thông tin của bạn cũng bao gồm các thông tin mà bạn chọn để chia sẻ trên Truyện Của Tui, chẳng hạn như khi bạn cập nhật trạng thái, tải lên một hình ảnh, hoặc bình luận về câu chuyện của một người bạn.

Các thông tin khác chúng tôi nhận được về bạn

Chúng tôi nhận được dữ liệu về bạn khi bạn sử dụng Truyện Của Tui, chẳng hạn như khi bạn vào đọc một truyện nào đó, gửi báo cáo, liên hệ, tìm kiếm một truyện nào đó.

Chúng tôi nhận được dữ liệu từ máy tính, điện thoại di động, hoặc các thiết bị khác mà bạn truy cập vào Truyện Của Tui. Thông tin này có thể bao gồm thông tin mạng, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, và các thông tin khác như dịch vụ internet của bạn, hệ điều hành, vị trí, các loại (bao gồm cả định danh) của thiết bị hoặc trình duyệt của bạn sử dụng, hoặc các trang bạn đến duyệt qua.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ như cookies, và local storage để cung cấp và sử dụng một số chức năng trên trang Truyện Của Tui.

Thông tin công cộng

Gồm Tên Hiển Thị, Slug (tên hiển thị trong URL), năm sinh, giới thiệu, avatar, ...

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi sử dụng các thông tin chúng tôi nhận được về bạn trong các dịch vụ và các tính năng chúng tôi, cung cấp cho người dùng khác trên Truyện Của Tui, đối tác của chúng tôi: các nhà quảng cáo mua quảng cáo trên các trang web, ...

Xoá và vô hiệu hoá tài khoản của bạn

Nếu bạn muốn ngừng sử dụng tài khoản của bạn, bạn có thể vô hiệu hóa hoặc xóa nó.

Bạn có thể gửi thông báo cho chúng tôi qua form liên hệ để vô hiệu hoá hoặc xoá nó ra khỏi hệ thống.

Thông tin có thể được xử lý sau một thời gian.

Thay đổi và cập nhật Chính Sách

Chính sách bảo mật có thể được điều chỉnh định kỳ và điều này sẽ được phản ánh ở "ngày tháng chỉnh sửa cuối cùng" nằm ở phía cuối trang. Xin vui lòng xem lại trang này để ở biết bất kỳ thay đổi nào.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến Chính sách của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng email truyencuatuinet@gmail.com

Chỉnh sửa cuối cùng ngày 01 tháng 06 năm 2015.